Ja som prišiel z večnej lásky

Ja som prišiel z večnej Lásky. Čo vy ľudia nazývate láskou, nie je ani len obrazom toho, čo ako láska žije hore vo Svetle. Jednu časť tejto večnej lásky som chcel zniesť dolu na túto Zem, ktorá sa stala temnou. Hľadajte ju v mojich skutkoch a v mojich slovách, aby ste spoznali, čo je opravdivá láska.

Ale keď ste z toho trochu vytušili, potom sa usilujte zo všetkých síl, aby sa táto láska stala vo vás živou. Musí prúdiť všetkým vašim konaním, vašou rečou a myslením, posvätný, očisťujúci prameň, ktorý všetko nízke zahubí a odplaví preč, Milujte sa navzájom silnou, prísnou láskou! Nie to je láska, keď si navzájom jeden druhému odstraňujete z cesty každý kameň, keď hovoríte sladkými zaliečavými slovami, inak, než ako cíti vaša duša. Pravá láska vidí chyby toho druhého a pomáha mu premôcť ich.

Chcem vám povedať jedno podobenstvo: Pohliadnite na kvety na poli. Potrebujú slnečný jas, aby mohli rásť nahor ku svetlu. Ak by niesol Boh takú lásku k svojmu Stvoreniu ako ju pestujete vy ľudia, tak by musel riecť: moje kvety nemajú nikdy pociťovať nedostatok jasného slnka. Dňou a nocou má zaliečavo pohládzať kvetiny a listy. Smejete sa? Vy vidíte už teraz, čo by z tých kvetov bolo: bezmocne vyrašené byle bez farby, bez kvetín, alebo vyschnuté krovie.

                                                                                                        [■]