Stratili ste vedenie

Ježiš im hovoril:

 „Stratili ste nielen vedenie o Bohu, ale aj vieru sami v seba.  V človeku spočívajú nesmierne sily, ale človek ich nevyužíva a pripravuje sa o nich.  Skôr než začne robiť nejakú prácu, uvedie do činnosti svoje myslenie a dá sa ním ovládnuť.  A rozum človeka, zákonite podriadený tejto krajine, nemôže vo svojej obmedzenosti pochopiť, že duch má byť nad ním.  Človek ho sám znižuje.“

                                                                                                       [■]