Kalendár Gralsbotschaft

Rok 2023

Marec

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí v sebe ešte nesú iskru Pravdy a túžbu byť skutočným človekom. Všetkým týmto sa stane tiež svetlom a oporou. Vyvedie ich bez okľúk zo všetkého chaosu terajšieho zmätku.

Posolstvo Grálu

Február

Uvedomujete si teraz tú hodnotu, keď vám radím, aby ste so všetkou silou začali s dobrým chcením a čistým myslením? Aby ste od toho neupúšťali, ale priľnuli k tomu so všetkou túžbou, s celou energiou! 
Pozdvihne vás to vysoko!
Zmení vás i vaše okolie!

Posolstvo Grálu

Január

Ježiš nedával iba zákony spolužitia a jednotlivého života, ale dával aj z toho, čo bolo vlastne nadpozemské. Jeho slová vzbudzovali v ľuďoch túžbu po raji, aj keď nedokázali sledovať a chápať všetko. A túto túžbu museli v sebe mať, ak tam chceli raz opäť prísť. Vedome alebo nevedome muselo byť v človeku želanie raz tam byť, vo svojej duchovnej vlasti.

Z doznelých tisícročí