„Cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka.
Nič som nechápal rozumom, všetko som cítil.“

Ludwig van Beethoven