Nie je nič veľkého vo svete, ak to súčasne neprivádza k Bohu, čo s ďakovaním nevzniklo k jeho cti. Jedine v tom spočíva veľkosť a trvanie! A  všetko  ostatné prepadlo  márnej  pominuteľnosti už pri svojom vzniku.
(Abd-Ru-Shin)

Myšlienky z diela Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy

Abd-Ru-Shin

Strážkyňa plameňa

  • Vaša láska patrí Svetlu a tým, ktorí ku Svetlu usilujú v pokornom a čistom chcení.

Dbaj na to, čo ti prospieva

  • Nijako inak nemôže ľudský duch dosiahnuť blaženosť než v radostnom tvorení pre Svetlo.
  • Ak chcete budovať, tak rozjasnite najprv svojho ducha a učiňte ho silným a čistým. Rozjasniť ho znamená: nechať ho dozrieť!
  • Vyvíjajte sa ako vnútorne priami, opravdiví ľudia, a tým okamžite získate vrúcne spojenie s celým stvorením, ktoré vás bude podporovať vo všetkom, čo je nutné a čo potrebujete ku vzostupu.

Pohyb zákonom stvorenia

  • Život naplnený prácou vám nič neprinesie bez duchovného cieľa!
  • Duchovný cieľ je vždy niečo také, čo v sebe skrýva povzbudivé hodnoty. Podľa toho ho musíte vždy poznať! Večné hodnoty, nič prechodného. Nech preto chcete konať čokoľvek, nech sa snažíte usilovať o čokoľvek, vždy sa pýtajte vopred iba po hodnotách, ktoré tým prinesiete a nájdete! Nie je to príliš ťažké, ak to naozaj len chcete!

Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla?

  • Vo vašom vnútri stojí oltár, ktorý má slúžiť na uctievanie vášho Boha. Týmto oltárom je vaša schopnosť cítenia. Ak je čistá, má spojenie priamo s duchovným a tým i s rajom! Potom bývajú chvíle, kedy aj vy môžete plne precítiť blízkosť svojho Boha tak, ako sa to často stáva v najhlbšej bolesti a v najväčšej radosti! 
  • Pôsobenie tvorivej božskej vôle očisťuje každého ľudského ducha od jeho viny tým, že človek sám všetko prežije, alebo sa dobrovoľne polepší, len čo usiluje do výšin.

Prebuďte sa!

  • Osloboďte sa od všetkých pozemských myšlienok a získate Pravdu,   budete v Pravde, aby ste sa v nej kúpali, trvale ožiarení jej čistým svetlom, lebo vás úplne obklopí. Budete v nej plávať, len čo sa stanete duchovnými.