Dbaj na to, čo ti prospieva

Abd-Ru-Shin

 • Nijako inak nemôže ľudský duch dosiahnuť blaženosť než v radostnom tvorení pre Svetlo.

 • Váš neblahý sklon siahať vždy po vyššom, túžiť po cudzom, miesto tešiť sa zo svojho okolia, obráti sa proti vám ako jedno z vašich najhorších usvedčujúcich previnení.

 • Len lenivosť ducha dbá príliš málo na to, čo bolo dané, nedá si tú námahu, aby odkrývala krásu a trvalo ju zdokonaľovala. Domnieva sa iba v zmene nájsť zlepšenie a šťastie hľadá vo všetkom, čo sa jej zdá cudzie.

 • Ak chcete budovať, tak rozjasnite najprv svojho ducha a učiňte ho silným a čistým. Rozjasniť ho znamená: nechať ho dozrieť!

 • Upusťte od toho, zaoberať sa prevažne otázkami, presahujúcimi vám pridelenú oblasť a učte sa najprv dôkladne poznať všetko to, čo je vo vás samých a okolo vás.

 • Vyvíjajte sa ako vnútorne priami, opravdiví ľudia, a tých okamžite získate vrúcne spojenie s celým stvorením, ktoré vás bude podporovať vo všetkom, čo je nutné a čo potrebujete ku vzostupu.
                                                                                       [■]

Pohyb zákonom stvorenia

Abd-Ru-Shin

 • Život naplnený prácou vám nič neprinesie bez duchovného cieľa!
 • Stojaci duch prekáža riadnemu rozkvetu tela.
 • Zachvievanie ducha sa vytvára jedine nejakým určitým cieľom, ktorý uvedie do pohybu ducha.
 • Avšak cieľ ducha nemožno hľadať niekde na zemi, ale ho možno nájsť iba v duchovnej ríši, v rovnorodej úrovni tohto prekrásneho stvorenia! Je to teda cieľ, ktorý jestvuje nad všetkým pozemským, ktorý prečnieva von ponad tento pozemský život!
 • Cieľ musí žiť, musí byť živý! Inak nemá s duchom nič spoločné.
 • Duchovný cieľ je vždy niečo také, čo v sebe skrýva povzbudivé hodnoty. Podľa toho ho musíte vždy poznať! Večné hodnoty, nič prechodného. Nech preto chcete konať čokoľvek, nech sa snažíte usilovať o čokoľvek, vždy sa pýtajte vopred iba po hodnotách, ktoré tým prinesiete a nájdete! Nie je to príliš ťažké, ak to naozaj len chcete!
                                                                                       [■]