Tajomná moc myšlienok

Martin Schott

Čo sú myšlienky? Môžu sa nám stať požehnaním alebo skazou? Akými zákonmi sa riadia? A čo znamená pôsobenie myšlienok pre jednotlivca a celé ľudstvo? Autor je presvedčený, že existuje úzky vzťah medzi našimi myšlienkami a tým, či sa nám darí alebo nie.

  

Výber niektorých otázok z knihy:

Otehotnenie vďaka modlitbám?

Nezaujatí bádatelia sa často musia vydať neobvyklými cestami, ak chcú vyskúmať, či za tým či oným vonkajším hmotným dejom väzí viac, než si dokáže predstaviť „školská učenosť“. To je prípad dvojice vedcov: juhokórejský gynekológ Kwang Cha a americký profesor Roger Lobo sa chceli dozvedieť, či ženy po umelom oplodnení otehotnejú ľahšie, keď sa za ne ľudia budú modliť.

Pozoruhodného experimentu týchto bádateľov sa zúčastnilo 219 žien vo veku od 26 do 46 rokov. Ženy boli odelené do dvoch skupín. Lekárom a pacientom nebolo rozdelenie do skupín známe. Veriacím ľuďom z rôznych svetadielov boli zaslané obrázky žien z prvej skupiny s prosbou, aby sa za ne tri týždne modlili. Výsledok bol ohromujúci: 50 percent žien z prvej skupiny, za ktoré sa ľudia modlili, otehotnelo. V druhej skupine otehotnelo len 26 percent žien.

Tento experiment ukázal, že sústredené myšlienky môžu mať konkrétne účinky, lebo opravdovou modlitbou vytvárajú myšlienky, preniknuté hlbokým, vnútorným citom, zatiaľ čo povrchné bezmyšlienkovité odriekavanie slov nestačí.

Ak vezmeme tieto výsledky vážne, uvedomíme si, že my ľudia sme postavení vlastne pred celkom nové úlohy. Ide predsa o to, používať nielen silu svojich činov a slov, ale tiež myšlienok cielene a s vedomím zodpovednosti.

Z myšlienok vznikajú formy

Tieto výskumy ukazujú, že naše myšlienky majú svoje účinky. Účinky, s  ktorými nepočítame! Pokiaľ ale majú účinky, musíme pripustiť, že myšlienky z niečoho pozostávajú, že nie sú „nič“. Lebo kde niečo pôsobí, tam musí tiež niečo byť, inak by to nemohlo zanechávať pôsobenie. Musíme vychádzať z toho, že ľudské myšlienky nezostávajú v hlave, nie sú teda javom viazaným na mozog, ale presahujú osobný okruh človeka, nie sú viazané ani na miesto a rovnako vzdialenosť pre ne nie je prekážkou. Popisované pozorovania, poznatky, výskumy a pokusy hovoria jasne pre to, že myšlienky z nás vychádzajú ako „diela“ a pôsobia rovnako na hmotný svet – budujúcim alebo deštruktívnym spôsobom, presne podľa nášho chcenia. Obsah slova môže byť chválou rovnako ako nadávkou. Podobne ako stolár môže vytvoriť krásnu alebo ošklivú stoličku.

Otázka „Čo sú myšlienky, ak na nás môžu mať taký vplyv, že vedú k požehnaniu či skaze?“ sa dá zodpovedať nasledovne: myšlienky sú diela človeka na jemnejšej úrovni. Ich pôsobenie však presahuje osobnú sféru a zasahuje do hrubohmotného sveta. Myšlienky môžu byť užitočné a prospešné, alebo tiež škodlivé a zhubné. Všetko to,
o doposiaľ zistil výskum pôsobenia a „vlastného života“ myšlienok, ukazuje len v náznakoch, čo všetko sa odohráva vplyvom nášho myslenia v jemnohmotnom svete, teda v oblastiach našimi telesnými zmyslami nevnímateľných, a aká obsiahla moc a význam spočíva v myšlienkovom svete. Presné vysvetlenie bez medzier je možné nájsť v knize „Vo svetle Pravdy- Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. V nej sa dá dočítať, že myšlienky majú nielen účinky, ale že tiež tvoria jemnohmotné formy, ktoré sa spájajú s formami rovnakého druhu a pôsobia späť na človeka. Na tom možno zreteľne vidieť veľký význam myšlienkového sveta pre každého jednotlivca i pre celé ľudstvo. „Posolstvo Grálu“ naviac ponúka každému človeku pomoc radou, ako môže používať svoje myšlienky, aby žil úspešný a šťastný život. O bytí a pôsobení našich myšlinok sa hovorí v prednáške „Myšlienkové formy“:

„Ochromujúce zdesenie by sa zmocnilo mnohých, ktorí dnes uprostred toho všetkého žijú bez výčitiek svedomia naivne alebo i ľahkomyseľne. Veď každá vzniknutá myšlienka, ako všetko v jemnohmotnom svete, dostáva ihneď určitú podobu, ktorá stelesňuje a zobrazuje skutočný zmysel myšlienky.
Živá tvorivá sila, prúdiaca ľuďmi, pôsobením vyhranenej vôle myšlienky stmelí jemnohmotnosť a zhustí ju v ucelený útvar, vyjadrujúci vôľu tejto myšlienky.
Vzniká teda niečo skutočného, živého, čo vo svete myšlienkových foriem podľa zákona príťažlivosti buď priťahuje rovnorodé, alebo je ním naopak priťahované, vždy podľa svojej vlastnej sily.
Podľa toho, či bola myšlienka pri svojom vzniku slabšie či silnejšie precítená, ponesie v sebe jej jemnohmotný útvar vo väčšej či menšej miere život.
Myšlienkový svet je teda husto obývaný. Vzájomnou príťažlivou silou sa utvorili celé centrály, z ktorých prúdi na ľudí sústredená sila a ovplyvňuje ich.“
 (zväzok 2, prednáška „Myšlienkové formy“).

Pozoruhodné je, že Abd-ru-shin vo svojom diele vyložil už pred zhruba osemdesiatimi rokmi podrobne a bez medzier pôsobenie ľudských myšlienok, ako ich poznávame až v dnešnej dobe vďaka vedeckým výskumom.
Myšlienky sú teda niečo skutočného, živého. Pôsobia na nás a ovplyvňujú nás. Ale akým spôsobom sa to deje? Akými zákonitosťami sa myšlienky riadia? To je ústrednou otázkou v knihe.

Dobré myslenie

Ak sa chceme vymaniť z okruhu nízkych a sebeckých myšlienok, zbaviť sa zlých myšlienok, musíme sa pokúsiť venovať im čo najmenej priestoru a pozornosti. Lebo čím viac pozornosti im venujeme, tým väčšiu moc nad nami získajú. Musíme sa pokúsiť „odložiť ich stranou“.
Nepomáha rovnako potierať určitú myšlienku tým, že sa jej usilovne vyhýbame – tiež tu je výsledkom len to, že sa jej dostane zvýšenej pozornosti a myšlienkovej sily.

Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tak založíte mier a budete šťastní ■

                                                       Abd-ru-shin