Slobodná vôľa

Herbert Vollmann

Čo však vyvoláva pôsobenie zákonov stvorenia, ktoré sú pre človeka také dôležité? Čo ich uvádza do pohybu ako neviditeľná páka? Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit!

K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!

Slobodná vôľa! Veľmi sporný pojem! A ako sa dá vysvetliť?

K duchu človeka patrí ako súčasť jeho duchovného druhu schopnosť priťahovania. To znamená, že by priťahoval všetko, čo je, keby mu ako druhá súčasť jeho druhu nebola zároveň poskytnutá protiváha: slobodná vôľa rozhodovania. Môže teda priťahovať len to, čo skutočne chce. V tejto schopnosti rozhodovania spočíva zároveň aj jeho zodpovednosť a je jedno, ako toto slobodné rozodovanie vykonáva, či v myslení, v konaní, vo voľbe, v súhlase alebo v poslúchaní. 

Slobodná vôľa

Avšak slobodné je len rozhodnutie, už nie dôsledky rozhodnutia! Im je človek bezpodmienečne podrobený. Zastihnú ho zákonom zvratného pôsobenia (zákon sejby a žatvy) rovnakým spôsobom, aké bolo rozhodnutie.

Je to tak ako s kameňom v ruke. Rozhodnutie hodiť kameň je slobodné. Ak sa hodí, za dôsledky, či už sú to vecné škody alebo telesná ujma, sa zodpovedá ten, kto to vykonal.


Z knihy Herberta Vollmann: „Pútnik svetmi“

oOo