Burka či minisukňa?

Každý extrém má spoločného menovateľa v nepochopení základných princípov, ktoré vznikli pôvodne pre pomoc človeku, aby uľahčili jeho duchovný vývoj.

Burka či minisukňa

Požiadavka na zahaľovanie tela pramení už z kresťanských tradícií. Vychádza z pôvodne čistých úmyslov, u žien z ich opravdivej potreby chrániť seba a svoj vnútorný život.

Všeobecne možno povedať –  základom väčšiny náboženských náuk bolo uľahčiť duchovný vývoj človeka. Každá duchovná náuka však môže viesť k presvedčeniu a dobrovoľnému nasledovaniu pomocí len pochopením jej významu a pre prospech i sebe samému.

Pri extrémnych nariadeniach, akým je úplné zahaľovanie tela aké vídame v moslimských krajinách, ľahko sa prehliadne podstata opatrení v zmysle pôvodného a iste omnoho ušľachtilejšieho cieľa než malo byť znásilňovanie príkazmi a obmedzujúcimi formami. Neprekvapuje, že pre západný svet sa tieto zvyky stávajú obávanými, čo vedie k všeobecnému pohoršeniu a odsúdeniu. V podstate inak nemôžu pretože extrémy sa nezvyknú prijímať s pochopením a zdravé jadro zámeru je ukryté pod nánosmi dogiem, obáv a strachu.

Na druhej strane ani mnohé z toho čo sa v našej spoločnosti považuje za bežné, napríklad podriadenosť všemožným módnym trendom ako i neuvážené odhaľovanie a vystavovanie vlastného tela, nie je iste dobrým sprievodcom na duchovnej ceste ak … o ňu človek prirodzene usiluje.   

Potreba zahaľovať nahotu tela  patrí k prirodzenému pocitu studu. Ten slúži, ak sa na to dívame z celostného hľadiska, k ochrane osobného priestoru, ktorý potrebujeme pre svoj vývoj. Jemné vyciťovanie, ku ktorému patrí i stud, je znakom duchovnej zrelosti človeka. Naše oblečenie spĺňa duchovné požiadavky pocitu studu, ale má byť tiež výrazom osobnosti a zmyslu pre krásu.        
(Werner Huemer, Stuttgart)

Čeliť výrokom o tabuizovaní telesnosti ako i obavám z náboženského fanatizmu a nielen moslimskému, sa dá lepšie ak sa uvidí pôvod základov, ktoré vzišli z náboženských potrieb ľudí a ktoré rozhodne neboli určené k osobnému ponižovaniu.  

Podobné základy sa dajú hľadať i vo zvykoch akým je odmietanie bravčového mäsa a alkoholu u moslimov, čo nebude bez pochopenia ak si uvedomíme ako ostro kontrastuje v našej západnej kultúre ich nadmerné požívanie, majúce taký katastrofálny dopad na zdravie i život ľudí. 

Pre všetky náboženstvá by však malo platiť, že slepé nasledovanie a strnulá poslušnosť nedokážu správne zhodnotiť skutočný zmysel pomoci a viac škodí než prospieva.

                                         [■]