Ľudia neblúdia preto, že by stratili rozum, ale preto, že stratili cit

Články a literatúra

[■]  Príchod Posolstva Grálu 
Svet tak precitlivený na nepokoj sa zachvel. Posolstvo Grálu ho vyľakalo, pretože podľa všeobecného názoru odmietajúcich je prísne a preto nezodpovedá slovám Spasiteľa o láske a všetko odpúšťajúcej dobrote. Je vraj málo milostivé voči slabostiam človeka ...

[■]  Moje stretnutie s Posolstvom Grálu
Pri poznávaní diela som videl jasnosť výkladov, nespochybniteľnú prirodzenosť a jednoduchosť podávaného. Práve prirodzenosť v diele jasne vystupujúca ľahko zviditeľňuje čo všetko je v konaní ľudí nesprávne zaužívané.

[■]  Beethovenove slová
Zhora musí prísť to, čo má srdce prijať; inak sú to len noty, telo bez ducha. Čo je telo bez ducha? Prach alebo zem. Duch by sa mal pozdvihnúť zo zeme, kam bola božia iskra vyhnaná na istý čas, a podobný poľu, do ktorého sedliak zasieva vyberané semená, mal by rozkvitať a priniesť veľa ovocia a takto znásobený sa usilovať nahor k prameňu do výšky, odkiaľ pochádza …

[■]  Nebeská melódia (Herbert Vollmann)
Z večného domova vyšiel pred nesmierne dávnymi dobami veľký sprievod jasných plamienkov, ktoré tam nežný dych jari práve prebudil z hlbokého spánku. Mnohá svetlá ruka sa žehnajúc pozdvihla ako na rozlúčku a láskyplné, dobrotivé oči sa dívali za nimi …

[■]  Každý je strojcom svojho šťastia (Herbert Vollmann)
Kto chce pocítiť naozaj hlboké šťastie, musí mať jasno v tom, že ono pravé a skutočné šťastie sa najprv začína v pochopení a prežití duchovných dejov. Duchovná sila je teda materiál, ktorý človek k ukovaniu svojho šťastia potrebuje.

[■]  Zmysel pre krásu(Herbert Vollmann)
Aj keď človek už dlho pravú krásu veľmi deformoval a opovrhoval ňou, predsa len tu existuje oprávnená nádej, že táto krása v nie príliš vzdialenej dobe opäť prežiari všetko konanie a myslenie a tak veľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  To večne ženské čo nás priťahuja (Herbert Vollmann)
Stvoriteľ určil ženské na to, aby zaujalo významný duchovný stupeň.
Najnežnejší cit, ktorý je žene vlastný a ktorý muž nemá, jej dáva schopnosť užšie sa spojiť so silou stvorenia … 

[■]  Byť celkom a jednoducho sám sebou, to je veľké (Herbert Vollmann)
Jedine jednoduché myslenie a cítenie prináša jasno. Kto ešte tuší dnes tú veľkosť, ktorá spočíva v jednoduchosti. Je hodnotená príliš nízko a preto sa nehľadá ani v zákonoch stvorenia, ani v Slove Božom …eľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  Milosrdenstvo (Herbert Vollmann)
Milosrdenstvo vzniká z čistého, duchovného cítenia človeka, z dobroty jeho srdca. Človek má dosť príležitostí spoluprežívať, spolupreciťovať aj cudziu biedu a cudzie utrpenie, a tak nechávať v sebe rásť milosrdenstvo a nezištne ho vykonávať…

[■]  Oko za oko, zub za zub (Herbert Vollmann)
Rovnaké rovnakým odplácať, to je zmysel týchto starozákonných slov.
V skutočnosti sú spolu s biblickým výrokom ,,Moja je pomsta, ja odplatím“ vyjadrením božskej spravodlivosti.

[■]  Slobodná vôľa (Herbert Vollmann)
Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit! K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!

[■]  Cnosti (Herbert Vollmann)
Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil. Preto sú cnosti večné a nemenia sa.

[■]  Energia atómu (Herbert Vollmann)
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.

[■]  Padlý archanjel (Herbert Vollmann)
Lucifer mal ako ten, kto prináša Svetlo, pre svetliť ducha človeka vyvíjajúceho sa v hmotnosti, aby sa naučil používať a ovládať svoj rozum, ktorý bezpodmienečne na zemi potrebuje, ako nástroj.

[■]  Ľudské slabosti (Herbert Vollmann)
Čo nám bráni v tom, aby sme sa zbavili slabosti, ktorú sme ako takú identifikovali? Človek je schopný zbaviť sa každej slabosti, nesmie však zostať pri priani, ale musí to byť vždy skutočné chcenie, ktorého následkom je hneď čin, tak aby si z toho niečo všimli aj ostatní!

[■]  Utrpenie (Herbert Vollmann)
Najpohodlnejšie riešenie, ktoré si však nevyžaduje premýšlanie a vážne skúmanie, spočíva v tvrdení, že Boh je zodpovedný za všetko utrpenie na zemi. Tomu zodpovedajú aj výroky: Prečo musí tento dobrý človek tak trpieť? Ako to len mohol Boh dopustiť? Prečo sa vôbec trpí?

[■]  Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia (Herbert Vollmann)
Kto v najväčšej núdzi hlboko precítenou modlithou a v čistej dôvere v Boha túži po tejto pomoci, tomu nebude odopretá. Prúdi do neho nová sila, tá ho vzpruží a prinesie mu pokoj a mier. Ale aj jeho okolie bude presiaknuté touto silou, takže hroziace zlo bude odvrátené.

[■]  Modlitba (Susanne Schwartzkopff)
Nič nie je silnejšie, než čistá modlitba. Pred ňou musí sa preľaknúť bezmocne všetko temné našepkávanie. V spojení so všetkými dobrými myšlienkami a so všetkým snažením nahor, čo vystupuje od zeme a hľadá svetlé výšiny, stane sa silou, premeňujúc zem a ľudí a vracajúc sa späť, vylieva požehnanie do všetkých otvorených sŕdc.

[■]  Zosnulý (Abd-ru-shin: Posolstvo Grálu)
Bez porozumenia, osamote stojí duša v úmrtnej miestnosti. Nechápavo, lebo človek, ležiaci na lôžku, sa vo svojom pozemskom živote zdráhal uveriť, že žije ďalej i po odložení hrubohmotného tela. Preto sa touto myšlienkou ani vážne nezaoberal a posmieval sa všetkým, ktorí o tom hovorili.

[■]  Kto sú ohovárači? (Abd-ru-shin)
To sú ľudia, ktorí obratne prekrúcajú skutočnosti, aby im dali klamný zmysel na škodu iných osôb.  Tí, ktorí vymýšľajú nové udalosti a rozširujú ich na tento účel, nie sú ohovárači, ale klamári.  Podľa Božích zákonov je zavrhnutiahodné jedno ako druhé. 

Články od rôznych autorov z domova i zo sveta

[■] Úplne normálne šialenstvo (autor: Margot Ruis)
Čo bude s ľuďmi, ktorých sa nemôže dotknúť nič jemného? S tými, čo okolo seba majú hustý pás, uzatvárajúci ich voči jemným vibráciám? Hutnosť blokuje rast, ochromuje silu srdca, prináša otupenosť.

[■] Pustovník v Himalájach (autor knihy: Paul Burton)
Verím v súlad, v ústup do ústrania len, ak je sledovaný činnosťou, v osamelosť, len ak je vystriedaná družnosťou, vo vývoj sústredením na seba samého, len ak je služba blížnemu jej neskorším doplnkom.

[■] Božie zákony a ich pôsobenie pri utváraní nášho bytia a spravodlivého osudu  (autor článku: Peter Bodorík)
Celým stvorením prenikajú jednotné zákony, ktorými je všetko riadené a udržiavané v neustálom poriadkui.Tieto zákony sú už od začiatku stvorenia pevne stanovené, a svedčia o dokonalosti Stvoriteľa.

[■] Strážcovia hôr  (autor knihy: Milan Igor Chovan)
Človeku v minulosti pomáhali bytostní ochrancovia o čom svedčia povesti a staré legendy o slovenských vrchoch a ich zázračných strážcoch. Také sa nachádzajú aj v tejto knihe.

[■] Projevování duše Leopoldu Engelovi  (Lorberovo nakladatelství Bietigheim)
Zkoumejte, zda vaše – mít činit – s chtěním vaší denní práce je v souladu a nebojte se opustit klamné cesty, vyhnout se jim, v nutném případě se obrátit, nově začít, neboť síla Pána u vás bude stále stát, abyste poznané chyby napravovali, své chtění vedli na dráhu toho, co se má dělat.

[■]  Poznej svého anděla (Benjamín Klein, Integrál Brno)
Je telesné postihnutie skutočne len ranou osudu? Spočíva zmysel života naozaj len v tom, aby sme si užili čo najviac zábavy?  Barbara, telesne postihnuté dievča a Michael, jej anjel, ukazujú všedné veci v celkom inom svetle. 

[■]  Svědectí ze života po smrti (nakl. PATMOS, Karviná)
Unikátní příběh Osvalda Burtona líčí skutečný život na „onom světě“ , nejedná se o fantazii. Burton umírá jako mladý muž a bezprostředně po smrti se setkává se zemřelými příbuznými. Líčí setkání s duchovním pomocníkem Arielem a město nově příchozích, tedy těch, kdo teprve nedávno opustili pozemský život. Přesvědčivě ukazuje, že je po smrti veškerá přetvářka neudržitelná a lidé se jeví takoví, jací skutečně jsou.

[■] Zradná milota  (autor článku: Milan Púček)
Celý vesmír ukazuje na neodchyľujúci sa poriadok harmonického krúženia a správne povieme, ak nazveme stav tohto nádherného poriadku pokojom a mierom, ktorým sa nebeská harmónia vyznačuje. Nikto sa však nedomnieva, že je to pokoj a mier kľudu nehybnosti.

[■] Kto (vlastne) zradil Krista  (autor článku: Milan Púček)
Všetko vysvetlenie nie je tak zložité ak sa nehľadajú záhadné a neprirodzené príčiny pre ktoré ľudia  Ježiša odsúdili. Celú tragédiu spôsobil iba chladný vypočítavý rozum ľudí, ktorí z dôvodu svojho utlačeného ducha nedokázali rozpoznať nadpozemské.

[■] Karma je zdarma … ?  (autor článku: Milan Púček)
Slová „Čo človek zasieva to aj zožne“ sú dokonalým obrazom toho čo môžeme od karmy očakávať.  Vynútená pomsta je preto vždy nesprávna. Pre poškodeného by malo byť varovaním, aby vyššie zákony nepredbiehal, ale venoval viac pozornosti svojmu konaniu, z ktorého mu vzniká nová karma.

Z kalendára Gralbotschaft

Rok 2022

Január

Ani jeden deň nech sa nezačne bez vďaky Najvyššiemu !
Ani jeden deň nech sa neskončí bez vďaky.

Ríša Inkov 

Február

Ak začínate deň s precítením vďaky k Bohu a deň s precítením vďaky aj ukončíte, i keď by to bola vďaka len za poučenie z prežitia toho dňa, tak žijete dobre !

Posolstvo Grálu

Marec

Tvoje srdce nech je naplnené vďakou !
To, čím si a čo máš, Ti dal Najvyšší!

Ríša Inkov

Apríl

Nech každé dielo, vytvorené vašou usilovnosťou a svedomitosťou sa podobá modlitbe vďaky, nech každé vami vyslovené slovo odzrkadľuje lásku, ktorú vám poskytuje Boh. Potom sa život na tejto zemi stane čoskoro radosťou pre každého, kto smie na nej žiť !

Posolstvo Grálu 

Máj

Modlitba má byť rozprestretím sa vášho ducha pri nohách Božích, v bázni, chvále a vďake za všetko, čo vám poskytuje vo svojeje veľkej láske.

Posolstvo Grálu 

Jún

Krátky okamih úprimného precítenia vďaky je omnoho prospešnejší, než hodinové naučené modlenie, ktoré predsa nemôžete sledovať svojím citom. Okrem toho olupuje vás také povrchné modlenie len o čas na skutočnú vďaku v radostnom čine.

Posolstvo Grálu 

Júl

Ale zo všetkého najdôležitejšia je vďaka a táto vďaka nech sa premení v radostný čin.

Zoroaster 

August

Vďačnosť nie je žiadna cnosť! Nesmie a ani nechce byť počítaná medzi cnosti. Lebo každá cnosť je od Boha a preto je neohraničená. Práve tak málo smie byť pravá vďačnosť označovaná ako povinnosť! Lebo potom by nedokázala v sebe rozvinúť ten život, tú vrúcnosť, ktorú potrebuje, aby sa jej zvratným pôsobením dostalo Božieho požehnania zo stvorenia!

Posolstvo Grálu

September

Vďačnosť je úzko spojená s radosťou!
Je výrazom najčistejšej radosti. Kde teda nie je dôvod na radosť, kde nával radosti nie je príčinou vďaky, tam je vyjadrenie vďačnosti falošne použité, tam sa ho zneužíva!

Posolstvo Grálu

Október

nás naplniť vďaka, ona nás urobí radostnými a  šťastnými. Ten, kto ďakuje, nemá čas bedákať; kto ďakuje, kto správnym spôsobom ďakuje, premieňa túto vďaku v čin. Bude pomáhať iným tak, ako sa pomohlo jemu.

Budha 

November

Preto človek nemá ani slová vďaky vyslovovať nikdy len tak zbežne; lebo nie sú vďakou, pokiaľ nemajú duševný obsah!

Posolstvo Grálu

December

Ďakujte Pánovi, že na vás myslí s takou láskou, že som vám smel Posolstvom povedať, čo vám pomáha a tiež, čo je vám nebezpečné.
Ukázal som vám tie cesty, ktoré vedú k svetlým výšinám. 
Teraz choďte po nich!

Posolstvo Grálu