Kto sú ohovárači?

Abd-ru-shin

To sú ľudia, ktorí obratne prekrúcajú skutočnosti, aby im dali klamný zmysel na škodu iných osôb.  Tí, ktorí vymýšľajú nové udalosti a rozširujú ich na tento účel, nie sú ohovárači, ale klamári.  Podľa Božích zákonov je zavrhnutiahodné jedno ako druhé.  Patrí to k pokusu alebo vykonaniu morálnej vraždy, pri ktorej je karma práve taká ťažká ako pri dokonanej hrubohmotnej vražde, vo väčšine prípadov je dokonca ešte ťažšia, pretože duševné rany sú trvalejšie.  Práve tu mnohokrát spolutrpia aj iné osoby.  Vôbec každý pokus alebo vykonanie morálneho poškodenia, ľahostajné či odôvodneného alebo neodôvodneného, je nutné karmicky ťažko odpykať.  Tomu možno ľahko porozumieť, pretože taký skutok vždy predpokladá nečistý charakter;  lebo čistý alebo aspoň šľachetný charakter by to nevykonal a odsunul by podobné myšlienky zo zdravého odporu ďaleko od seba.  Nečistota je teda určite v takýchto prípadoch z povahy veci vždy na strane vykonávajúcej, ktorá sa tým samočinne označuje ako taká.

                                                                                    [■]