Inšpirujúce filmy a videá

Muž, ktorý sadil stromy (e-shop)       >>> online film   

Príbeh pastiera Elzeárda Bouffiera hovorí o človeku, ktorý našiel svoje šťastie vlastným úplne neobvyklým spôsobom. Po smrti manželky a jediného syna žije so psom vo vyprahnutej krajine na samote v kamennom domci, chová ovce a sadí stromy. Každý deň ich vysadí stovku, ročne sa ich ujme tak desaťtisíc. Po rokoch každodennej práce vyrastie na pustom, dovtedy neobývateľnom mieste ohromný les a do takmer zabudnutého kraja sa vracia život, radosť a šťastie

Nádherná zelená (e-shop)

Pozrite sa okolo seba, čo vidíte skutočnosť alebo realitu? Film ukazuje kontrast medzi ľudstvom, ktoré živorí v zmanipulovanej spoločnosti účelu a prirodzeným životom, ktorý predstavujú návštevníci z planéty kde vládnu zákony lásky. Film nebude niektorým ľuďom pochuti, pretože ukazuje na opak toho, čo je podstatou nás samých, obracia pozornosť od rozumu k srdcu, pre ktoré stratili zmysel

Teslovo tajomstvo

Geniálneho vynálezcu vedie láska k vede, skromnosť a pokora pred zákonmi prírody, ktoré usiluje nezištne zviditeľniť aj svetu. Problémom sveta je však požiadavka uplatnenia každého vynálezu predovšetkým pre zisky vplyvných záujmových skupín. Keď jeho najväčší finanční podporovatelia poznávajú možnosti jednoduchého uplatnenia jeho vynálezov pre verejné blaho bez závislosti na podpore ich moci a kontrole peňazí, stratia záujem jeho práce naďalej podporovať

Medveď (e-shop)

Je až neuveriteľné, ako sa podarilo filmárom natočiť hraný film v prirodzenom prostredí medveďov i lovcov. Krásny film je plný obrazov nespútanej divočiny, ale i rešpektu a lásky ľudí milujúcich prírodu. Film nesie okrem dobrého filmového spracovania veľmi príťažlivý odkaz obzvlášť detskému divákovi a mládeži

Odkiaľ prichádzajú sny (e-shop)

Robin Williams a Annabella Sciorra sú hlavnými predstaviteľmi filmu o láske spriaznených duší, ktorých osud priviedol až do pekla. Film poukazuje na to ako vplývajú prežívané udalosti, zvyky, túžby i slová používané v pozemskom živote na osud duší na druhom brehu. Jediný prejav lásky k milovanej bytosti však i v hlbinách temnoty prekonáva beznádej a oboch vyvedie do nádhernej krajiny. Záver príbehu naznačuje reinkarnáciu, v ktorom tušiť nové stretnutie, kde sa majú opäť nájsť

Dobrý Will Hunting (e-shop) – psychologická dráma

Talent je dar, ktorý má človek rozvíjať ku prospechu svojmu i ľudí ho obklopujúcich. Ak ho nevyužíva správnym spôsobom prináša mu tlak, ktorý ho môže doviesť až k osobnej katastrofe. Vynikajúci film o matematicky mimoriadne talentovanom mladíkovi, ktorý si z detstva prináša do života blok, brániaci mu prejaviť svoju skutočnú povahu a schopnosti. Na prahu dospelosti po neustálych potýčkach so zákonom ho zachraňuje až psychológ (stvárnený Robinom Williamsom), ktorému sa po zlyhaní celého zástupu renomovaných autorít podarí priviesť problémového chlapca k vnútornému prežitiu pravdy a tým k jeho oslobodeniu

Koľaje osudu (The Railway man) (trailer) – dráma

Výnimočný príbeh zo skutočnosti. Osud hlboko zasiahol dušu britského dôstojníka, ktorý počas vojny v japonskom zajatí prešiel peklom mučenia a najhoršieho ponižovania. Cesta človeka žijúceho v hlbokej nenávisti vedie napokon k dramatickému vyústeniu, keď sa po rokoch rozhodne stretnúť so svojim mučiteľom aby sa pomstil a skoncoval s ním. Silná osobnosť a ušľachtilé ctnosti mu však nedovolia konať rovnako a prítomnosť lásky milovanej ženy ho doviedla napokon k rozhodnutiu navždy mučivú trýzeň ukončiť. Netuší, že tým rozviazal putá i niekdajšiemu mučiteľovi, ktorý rovnako viedol beznádejný život zničený svojou minulosťou. Film je zbavený akejkoľvek sentimentality a môže byť veľmi motivujúci pre ľudí, zápasiacih s desivou nenávisťou z prežitého utrpenia

Šťastné a veselé (vojnový film) (e-shop) – dráma

– pôvod filmu: Francúzsko/Nemecko/Veľká Británia)
Film je inšpirovaný skutočnou udalosťou z 1. sv. vojny. Na Štedrý večer po krvavých zákopových bojoch znepriatelené strany francúzských, britských a nemeckých vojakov zastavili paľbu a pri speve vianočných piesní, znejúcich z oboch strán za účasti nemeckého tenora a dánskej sopranistky, vyšli zo zákopov a podali si ruky so svojimi nepriateľmi. Udalosť, ktorá sa mimochodom v ten večer udiala i na iných vojnových poliach, ovplyvnila osudy mnohých vojakov. Film ukazuje ako sa v zásadných obratoch po spoločnom strádaní menia rozhodnutia ľudí, ktorí dokážu odrazu rozoznať lož i nezmyselnosť falošného uctievania vzorov a pochybenej morálky zdôvodňujúcej označenie nepriateľa.

Kríž cti (vojnový film) (e-shop) – dráma

– pôvod filmu: Nórsko/Švédsko
Vysoko nad drsnou Nórskou divočinou sa po prudkom leteckom útoku 2. sv. vojny, vzájomne zostrelia anglickí a nemeckí piloti. Izolovaní od okolitého sveta musia bojovať v jedinom útočisku pred krutou zimou a víchricou v loveckej chate. Hoci vojna z nich urobila nepriateľov, postupom dní je ťažké udržať vzájomnú nenávisť a dohodnú sa na prímerí. Cez spoločné túžby prežiť sa zrodí nezvyčajné priateľstvo a poznanie úplnej absurdnosti vojny.

Tak ako v nebi   (trailer k filmu) – dráma

– pôvod filmu: Švédsko/Dánsko
Hudba je všadeprítomná v priestore. Jeho snom bolo od malička vytvárať hudbu, ktorá by otvárala ľudské srdcia. Talentovaný hudobník i dirigent je zadaný na 8 rokov dopredu. Do každého  vystúpenia sa vkladá s plným nasadením až pri poslednom  svoj výkon vystupňuje do infarktu,  po čom sa navždy rozhodol odísť z koncertných sál. Po návrate do rodného mestečka sa ujíma ľudového speváckeho zboru a učí miestnych amatérskych nadšencov cítiť hudbu tak aby vstúpila do srdca a vyvolávala  šťastie pre seba i celok. Čistá láska s túžbou po lepšom rozbíja zakorenené dogmy malého mesta a poráža démonov falošnej spokojnosti. Prebudené duše prelamujú hradby priemernosti a otvárajú sa jednoduchému ľudskému šťastiu. Nadšeniu z nadobudnutej slobody a novým výzvam zdá sa už nič nestojí v ceste …

Margot Ruis o prírodných bytostiach:

Učili nás deliť prírodu na živú a neživú. Ak pochopíme kto sa prejavuje touto prírodou, nemôžeme v nej nazvať neživým už vôbec nič.

TV Svet Grálu na Slovensku:

– Neznáme zo života Ježiša
– Mária z Nazaretu
– Ako to, že žijeme po smrti – R. Steinpach
– Abd-Ru-Shin: Môj cieľ je duchovného druhu

O živote po smrti:

Svedectvo austrálskeho potápača.

Pokora ako brána k priblíženiu večnosti. Pozoruhodný príbeh duchovného zážitku počas klinickej smrti. Výpoveď potápača nemožno pokladať za dokonalý výklad pravdy,  v mnohom vychádza ešte z neosvietených cirkevných pojmov, hodnotný je hlavne účinok  pokory, ktorá býva najúčinnejšou cestou k záchrane i ku pomoci.

Krásne videá z prírody:

Rastliny (The beauty of polination)

Tranquality - Time Solitare

Ručné kŕmenie kolibríkov

Projekt - Vtáky z raja

Včely, skrytý poklad v kvete

 

Video o prírodných krásach Slovenska:

Somewhere in Slovakia 1
Somewhere in Slovakia2
Divoké Slovensko – triller

Život lesov a zvierat uprostred Európy:

Trailer k filmu o živote lesa a jeho obyvateľoch

Celá Euróa zažívala zlatý vek lesov, dobu, kedy stromy mohli zomrietˇ na starobu, v stoji. Stromy, ktoré sa behom tisícročia premenili na bohaú úrodnú pôdu, lesy z dávnych dôb, vdˇaka ktorým máme dnes takú bohatú úrodu, ” poeticky sa vyjadril k námetu režisér a scenárista Jacques Perrin, pôvodne francúzsky herec známy z desiatok televíznych filmov. Perrin produkoval viacero filmov o prírode a kráľovstve zvierat. Doposiaľ najznámejším z nich je Mikrokozmos (1996) od Clauda Nuridsanu a Marie Pérenou.

Putovanie vtákov (krásny film v réžii Jacquesa Perrina – trailer)
Filmový štáb profesionálov sleduje fascinujúce dobrodružstvo s neuveriteľnou trpezlivosťou a špičkovou technikou – a výsledok je dokonalý. Divák prežíva s „hlavnými hrdinami“ drámu i neuveriteľnú ľahkosť bytia a absolvuje nezabudnuteľnú cestu okolo sveta. Vizuálny zážitok umocňuje prekrásna hudba. Film nie je len o živote vtákov – je o odvekej túžbe človeka lietať, o túžbe po slobode.