Ľudské slabosti

Herbert Vollmann

Ľudské slabosti

Čo nám bráni v tom, aby sme sa zbavili slabosti, ktorú sme ako takú identifikovali? Človek je schopný zbaviť sa každej slabosti, nesmie však zostať pri priani, ale musí to byť vždy skutočné chcenie, ktorého následkom je hneď čin, tak aby si z toho niečo všimli aj ostatní!

Je to teda vec vlastnej vôle. Ak je dostatočne silná, tak sa to aj podarí; avšak malo by sa s tým začať v malom, pretože to potom ide ľahšie. Veľmi pri tom pomáha, ak trénujeme sebaovládanie.

Človek si však môže nechať poradiť aj duševne. Avšak duševne radiť je potrebné vždy podľa budujúceho princípu zakotveného v zákonoch stvorenia.

To znamená, že pravý duševný lekár nebude skúmať a odkrývať chyby, ale bude prebúdzať a podporovať driemajúce dobré schopnosti, ktoré tým, že sa posilnia, spôsobia, že jestvujúce slabosti a chyby samy zakrpatejú a odpadnú!

Boh má však vždy vo svojej veľkej láske a dobrote pripravenú neviditeľnú pomoc, ktorá tým, ktorí pokorne o to prosia, dodá silu a istotu v každej núdzi!


Z knihy Herberta Vollmann: „Pohľad do iného sveta“

oOo