Kto bol Abd-Ru-Shin

abdrushin

Nepochopiteľná je človeku láska, ktorá priniesla obeť tým, že vlastným životom musel najprv sám na sebe prežiť utrpenie ľudstva, ktoré si človek spôsobil, keď sa postavil proti Božej vôli, aby mu v poznaní tohto zla mohol ukázať cestu a východisko z omylov. Nemohol inak, pretože jemu samému bolo zlo úplne nepochopiteľné.

Tým, ktorí ho poznali z osobných návštev a stretnutí zostal v pamäti dojem jeho nezlomne dobrotivej bytosti. Na všetkých, kto sa s Abd-ru-shinom stretli, učinila hlboký dojem jeho prostota a nenútenosť i jeho vľúdne a súčasne vznešené chovanie. V správe časopisu „Münchener Zeitung (1933) sa o Abd-ru-shinovi písalo: „Je niečo tajuplného, čo ho obklopuje, čo hovorí z jasného, prísneho a pritom dobrotivého pohľadu jeho očí a čo pôsobí ako pozdrav zo svetlých diaľok.“

Abd-ru-shin:

Celé stvorenie je rečou Božou. Máte sa vážne snažiť, aby ste sa ju naučili čítať, čo nie je tak ťažké, ako si myslíte.

Vy, pozemskí ľudia, ste v tomto stvorení preto, aby ste našli blaženosť! A to v reči, ktorou k vám Boh živo prehovára! A rozumieť tejto reči, naučiť sa jej, vyciťovať v nej vôľu Božiu, to je cieľom vášho putovania stvorením. Vo stvorení samom, ku ktorému patríte, spočíva vysvetlenie zmyslu vášho života a súčasne i poznanie vášho cieľa! Inak nemôžete oboje nikdy nájsť.

To od vás vyžaduje, aby ste stvorenie prežívali. Žiť alebo prežívať ho ste však schopní len vtedy, až ho opravdu poznáte.

Svojim Posolstvom otváram vám teraz knihu stvorenia! Posolstvo vám jasne ukazuje reč Božiu vo stvorení, ktorej sa máte naučiť rozumieť, aby ste si ju mohli úplne osvojiť.