Zmysel pre krásu

Herbert Volmann

Zmysel pre krásu

Koľko nepekného, koľko škaredého a špinavého je na zemi a ľudia stále robia všetko pre to, aby to dennodenne rozmnožovali až do krajnosti.

Aké vzdialené je však ľudské myslenie a konanie od pravej krásy, ktorú všetkými možnými spôsobmi krivia a deformujú!

Napriek tomu existuje možnosť opäť sa vrátiť k pravej kráse. V prírode nájde človek naproti tomu všetko, čo sa dá chápať pod pojmom „krása“. Je tam dosť vzorov, ktoré je schopný preniesť do svojho každodenného života, do svojho okolia.

Zmysel pre krásu je to najlepšie a neklamné meradlo a ukazovateľ správnej cesty ľudského ducha vo stvorení.

Ten, kto pestuje a podporuje krásu, ktorú nemožno oddeliť od harmónie, plní v skutočnosti zákony Božie, pretože pravá krása je s týmito zákonmi úzko spojená. Preto aj zahŕňa a oživuje všetko.

Rozvoj zmyslu pre krásu je predovšetkým veľkou pomocou a oporou dospievajúcej mládeže v tom čase, kedy by sa u nej chcela presadiť túžba po vyššom a ušľachtilejšom, kedy dochádza k rozmachu plnej zodpovednosti voči zákonom stvorenia.

Zázračná je krása tohto stvorenia! Aj človek, osobitne nežnejšie cítiaca ženskosť, nosí ako duchovný dar v sebe schopnosť na tejto kráse spolu pôsobiť a rozvinúť ju do najkrajšieho kvetu.

Aj keď človek už dlho pravú krásu veľmi deformoval a opovrhoval ňou, predsa len tu existuje oprávnená nádej, že táto krása v nie príliš vzdialenej dobe opäť prežiari všetko konanie a myslenie a tak veľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse!

Z knihy Herberta Vollmann: „Pohľad do iného sveta“

oOo