Ja som živý chlieb

Slová Syna Božieho Ježiša k učeníkom

Ja som živý chlieb zeme, ktorého nikdy nebude nedostatok, pokiaľ po ňom bude jediný človek túžiť. A vezmite na moju pamiatku toto víno. Je to moja krv, ktorú zanedlho bude zem piť, aby opäť obdržala silu k životu. Moja krv, živý Duch môjho Otca, sa rozleje po zemi a očistí vás od všetkých vín, ak budete žiť tak, ako som vám hovoril, lebo je vydaná za Slovo. Tento prúd života nikdy neustane, ak ho vy ľudia násilne neprerušíte svojim temným chcením. 

                                                                                                      [■]