Prišiel som ukázať cestu

Hľaďte, prišiel som, aby som vám ukázal cestu k Otcovi. Prišiel som z Lásky a vždy budem láskou, ktorá drží túto zem. Držím Vás mnohými neviditeľnými vláknami, aby ste nepadli. A preto žijem medzi vami, preto vám prinášam Slovo. Len málo ľudí ho prijme tak, ako si to prajem, ale ak budú pôsobiť v mojom zmysle, rozšíri sa Svetlo na zemi ešte skôr, než nastane koniec. Vy mi máte byť najbližší. Ach kiežby tomu tak bolo! Kiežby ste rozumeli mojim slovám, ktoré vám neustále opakujem. Pozrite, nie je správne ak si myslíte, že už môžete vstúpiť do kráľovstva nebeského, pretože ste mojimi učeníkmi! Len málo ľudí je blízko kráľovstva nebeského. Očistite sa od všetkého starého.

Žite bez mnohých slov, mlčte a načúvajte svojmu vnútornému hlasu, aby ste sa videli takí akí ste!

                                                                                                    [■]