Kázanie na hore

Z knihy "Z doznelých tisícročí"

 1.  Žijete preto, aby ste prežívali. Buďte preto vždy bdelí!  Učte sa zo svojich nezdarov a učte sa zo svojho šťastia.  Rozhliadnite sa okolo seba.  Nie ste na tejto zemi preto, aby ste ňou pohŕdali.  Musíte ju poznať, lebo každý máte telo, ktoré z nej pochádza.  Chcem vám ešte raz dať zákony, ktoré sa zachvievajú vo stvorení a ktorým podliehate aj vy.  Využite čas, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu.

OPÄŤ SA zhromaždil ľud okolo Majstra a jeho učeníkov.  Všetci zbožne počúvali a chceli počuť viac.  Ježiš sa preto posadil na vyvýšené miesto a pri jeho nohách si sadli zástupy, ktoré prišli, aby počuli jeho slová.            

A Ježiš hovoril:  

 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ PRIJÍMAJÚ SLOVO PRAVDY PROSTO, LEBO ICH JE KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ        
  Nehĺbajte a nemudrujte o mojich slovách, tým by ste nikdy nedospeli ku koncu.  Nehovorte svojim blížnym o tom, čoho sa vo vás dotkli, lebo vaši blížni sú iného druhu.  Vyňali by z nich len to, čo im je vlastné, a vás by tým zmiatli!     
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ SÚ TRPEZLIVÍ A MIERNI, LEBO ONI BUDÚ VLÁDNUŤ ZEMI      
  Učte sa čakať a učte sa mierniť, potom budete mať raz v sebe moc podmaniť si iných ľudí.  Vaša vlastná kázeň ukázni druhých!
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ MUSIA TRPIEŤ, LEBO ONI BUDÚ UTEŠENÍ       
  Nenariekajte, ak vás stretne bolesť a utrpenie.  Znášajte ich a buďte silní. Nemôže k vám žiadne utrpenie, ktoré sami neprivoláte.  Poučte sa však z neho a zmeňte sa vo svojom vnútri.  Potom od vás odpadne a budete voľní!              
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ PROSIA O SPRAVODLIVOSŤ, LEBO ONI DOSIAHNU SPRAVODLIVOSTI
  Ak sa domnievate, že trpíte neprávom, pozrite sa na svojich blížnych a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili.  A to aj vtedy, keď sa domnievate, že ste v práve!  Nikto nemá právo spôsobovať druhému bolesť a utrpenie!  Ak budete v tomto smere čistí, potom vám žiadny človek nespôsobí neprávom bolesť a utrpenie, lebo bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ SÚ MILOSRDNÍ, LEBO ONI DOSIAHNU MILOSRDENSTVO
  Neklamte sa však a nekonajte falošné milosrdenstvo, ale uvážte, či vaše dobré chcenie tiež ľuďom naozaj prospieva!           
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ SÚ POKOJNÍ, LEBO ONI BUDÚ NAZÝVANÍ DEŤMI BOŽÍMI              
  Mať v sebe mier a pokoj a sprostredkovávať ho ľuďom, to si vyžaduje takú čistotu duše, že len málo ľudí na zemi sa už môže nazývať deťmi Božími.  Človek, ktorý má v sebe skutočný mier, Boží mier, bude pre svojich blížnych úľavou a balzamom, bude ich rany liečiť už len svojou prítomnosťou!
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ TRPIA PRE SPRAVODLIVOSŤ,  LEBO ICH JE KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ    
  Trpieť pre spravodlivosť znamená trpieť pre pravdu.  Vziať na seba všetko a prekonať všetko, aby mohol zostať pravdivým, je pre človeka na jeho ceste stvorením najťažšie.  Znamená to všetko: žiť spravodlivo a pravdivo až do najmenších maličkostí.  Bude to vyžadovať mnoho bojov a mnoho utrpenia.  To bude prežitie, skutočné prežitie na celom putovaní človeka stvorením.  Taká má byť jeho cesta, aby ho mohla viesť do kráľovstva nebeského. 
 • BLAŽENÍ TÍ, KTORÍ SÚ ČISTÉHO SRDCA, LEBO ONI UVIDIA BOHA
  V týchto slovách spočíva všetko, to najvyššie, čo môže človek dosiahnuť: vidieť Boha v jeho dielach.  Srdce človeka musí byť čisté a jasné ako krištáľ, aby mu žiadne zakalenie nebránilo vidieť.  Vidieť znamená spoznať!  Človek, ktorý je čistého srdca, tu dokončil svoju úlohu a môže potom stúpať ku Svetlu.             

Keď Ježiš skončil, zavládlo hlboké mlčanie.  Tváre ľudí svedčili o tom, čo si myslia a čo cítia.  Ježiš sa do nich nemusel pozerať, aby poznal, ako ľudia jeho posolstvo prijali.  Poznal ich a dúfal, že aspoň v niektorých utkvelo niečo z jeho slov.       
Vedel, že ľudia pomaly začínajú chápať a že túžba po pravom poznaní sa už nedá potlačiť.  Mal z toho radosť a bol za to Bohu vďačný. 

                                                                                                              [■]