Vaša reč nech je prostá

Vaša reč nech je prostá. Nezaprisahávajte sa v každej vete, ktorá vám prejde cez pery. Vaša reč buď „ano“ a „nie“!
Každá modlitba zo svojvôle alebo zo zvyku je rúhaním sa Bohu! Jeho meno vám buď príliš sväté, než aby ste ho mali v ústach pri každej príležitosti!
Chcem vám povedať čo si smiete vyprosiť a k čomu by stačilo jediné slovo. Vy ste však ľudia tejto zeme a Slovo nepoznáte skôr, než budete žiť v raji.
A preto proste o živú silu, ktorá vami musí prúdiť, ak chcete žiť. Všetko vychádza z tejto sily, ona tu je a bude. Pôsobí vo všetkom, čo môže vidieť váš zrak i v tom, čo je vášmu zraku skryté. A v tejto sile Svetla začne váš vzostup, v nej začína všetko čo potrebujete k životu.
Vedzte však, že ju môžete prijať len vtedy, ak ste úplne čistí a otvorení.
                                       

                                                                                                          [■]