Život Abd-Ru-Shinov na zemi

z knižnej rady "Z doznelých tisícročí"

V tejto časti sa dozvieme o pôsobení Abd-ru-shina na Zemi už spred tisícročí, kedy prvý raz vstúpil na Zem, a v susedstve Egypta založil veľkú ríšu , rozkvitajúcu na základe Božej vôle. Ľud miloval vládcu svojej ríše, denne sa presviedčal ako vládnúce zákony spravodlivosti a lásky privádzajú všetko k zušľachteniu a k skutočnej kráse. V knihe je ukázaná i spojitosť tejto osobnosti s vyvedením národa Izraelitov z egyptského otroctva, s úlohou Mojžiša, prostredníctvom ktorého boli spísané zákony Božej vôle do Desatora.ukážka z knihy:

Na vyvýšenom mieste sedeli Ismáni v bielom slávnostnom rúchu a očakávali Abd-ru-shinov príchod. Všetci sedeli v polkruhu tak, ako sedávali v chráme doma. Patrili do prvej kasty a vykonávali i tu všetky služby, ku ktorým boli kniežaťu zaviazaní.

Keď Abd-ru-shin vstúpil po schodoch za oltárom do chrámu, zatajil sa ľuďom dych. Takto ešte nikdy svojho kniežaťa nevideli. Zahaľovalo ho bieloskvúce rúcho. Na hlave mal bielu šatku, zopnutú nad čelom veľkým žiariacim diamantom. Jeho zjavu to dodávalo takej majestátnej vznešenosti, že sa všetci zachveli radostným tušením.

Túžili po jeho slovách ako ľudia hynúci smädom a boli šťastní už preto, že sa smeli tejto slávnosti zúčastniť.
Abd-ru-shin hovoril. Jeho slová sa niesli rozľahlým priestorom ako na krídlach.. Ľudia, ktorí sedeli v poslednej rade, počuli rovnako jasne ako tí, kto boli najblížšie …