Knižná rada "Z doznelých tisícročí"

Vidiaci otvára oči a zrie.
Pred jeho zrakom vystupuje život, ktorý sa nezmazateľne vryl do knihy tohoto veľkého stvorenia


Z ddoznelych tisícročí

Kniha približuje pravý život v pôsobení zákonov stvorenia a umožňuje pochopiť ako spolu v živote ľudstva súvisia príčiny a následky. Kniha nechce opakovať, ako prebiehalo známe vonkajšie dianie, ale prispieť k pochopeniu širokých duchovných súvislostí medzi jednotlivými udalosťami. Pri čítaní znova prežijeme, akým spôsobom Boh viedol národy.

Ak poznáme nadčasové hodnoty, ktoré sú v nej uložené, nájdeme tiež kľúč k pochopeniu problémov a nepoznaných súvislostí minulej a dnešnej doby. V tom spočíva hlboký zmysel líčenia obsiahnutých v tejto knihe.


Knihu je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk


 

Ukážky z knihy:

(Slová Syna Božieho Ježiša k učeníkom z knihy „Z doznelých tisícročí“)

Ja som prišiel z večnej Lásky. Čo vy ľudia nazývate láskou, nie je ani len obrazom toho, čo ako láska žije hore vo Svetle. Jednu časť tejto večnej lásky som chcel zniesť dolu na túto Zem, ktorá sa stala temnou. Hľadajte ju v mojich skutkoch a v mojich slovách, aby ste spoznali, čo je opravdivá láska.

Ale keď ste z toho trochu vytušili, potom sa usilujte zo všetkých síl, aby sa táto láska stala vo vás živou. Musí prúdiť všetkým vašim konaním, vašou rečou a myslením, posvätný, očisťujúci prameň, ktorý všetko nízke zahubí a odplaví preč. Milujte sa navzájom silnou, prísnou láskou! Nie to je láska, keď si navzájom jeden druhému odstraňujete z cesty každý kameň, keď hovoríte sladkými zaliečavými slovami, inak, než ako cíti vaša duša. Pravá láska vidí chyby toho druhého a pomáha mu premôcť ich.

Chcem vám povedať jedno podobenstvo: Pohliadnite na kvety na poli. Potrebujú slnečný jas, aby mohli rásť nahor ku svetlu. Ak by niesol Boh takú lásku k svojmu Stvoreniu ako ju pestujete vy ľudia, tak by musel riecť: moje kvety nemajú nikdy pociťovať nedostatok jasného slnka. Dňou a nocou má zaliečavo pohládzať kvetiny a listy. Smejete sa? Vy vidíte už teraz, čo by z tých kvetov bolo: bezmocne vyrašené byle bez farby, bez kvetín, alebo vyschnuté krovie.