Život Ježišov na Zemi

z knižnej rady "Z doznelých tisícročí"

Slová Syna Božieho učeníkom a zástupom - Videoblok

 

Pane, prečo si sa musel narodiť práve v Izraeli, v zemi , ktorá nemá žiadne práva? Narodil si sa tu skutočne len preto, že to oddávna zvestovali proroci?

  • Nenarodil som sa v Izraeli kvôli prorokom, lebo keď prorokovali, nepredpovedali mňa! Predpovedali toho, ktorý príde po mne. Bol som vyslaný, pretože inak by Izrael a s ním i to posledné v ňom, čo má ešte nárok na toto staré meno, musel byť zničený so všetkým, čo zostalo dobré.

Izrael teda bude bojovať proti Rimanom?

  • Rím nie je nepriateľom Izraela. Izrael môže byť Rímu len vďačný, že ešte nezaspal.
   Každý jednotlivec má vo svojom vnútri nepriateľa, ktorého musí potierať. Len keď ho tam vyplienite, bude zaistená vaša duchovná sloboda a váš vzostup. Potom nezostanete otrokmi. Potom i tí, ktorí teraz nad vami vládnu, čoskoro zmiznú.
  • Viera oslobodzovala ľudí od všetkého zhubného, čo mali v krvi.
  • Vedzte, že by som nemohol vyliečiť žiadne telo, ktorého duša by predtým nebola uzdravená !
  • Žite bez mnohých slov, mlčte a načúvajte svojmu vnútornému hlasu, aby ste sa videli takí akí ste!
  • A potom proste o živú silu, ktorá vami musí prúdiť, ak chcete žiť. Všetko vychádza z tejto sily, ona tu je a bude. Pôsobí vo všetkom, čo môže vidieť váš zrak, i v tom, čo je vášmu zraku skryté. A v sile Svetla začne váš vzostup, v nej začína všetko, čo potrebujete k životu.
   Vedzte však, že ju môžete prijať len vtedy, ak ste úplne čistí a otvorení.

Ján pristúpil k Ježišovi s a spýtal sa ho:

„Pane, čo mám povedať ľuďom, ktorí sa ma pýtajú, prečo bývaš hosťom colníkov a domami boháčov pohŕdaš?“

Ježiš sa usmial.

„Povedz ľuďom, že som hosťom tam, kde vidím v ľuďoch pravdu. A že pravda sa nepozná na šatoch človeka, ale v jeho vnútri. Nepoložil si si však túto otázku už dávno Ján? Divíš sa, keď sedíme u chudobných stolov, pretože si to prajem, a keď pohŕdam bohatými tabulami. Raz vás budem musieť zaviesť do domov, kam nás pozvú ľudia zo zvedavosti a budú od nás očakávať, že sa budeme nejako predvádzať. Budete si tam musieť vypočuť ich pokorujúce výroky.

Mňa sa nedotknú, ale vás a vašej ješitnosti. Potom sa už nebudete pýtať: Pane, prečo tak často navštevuješ domy colníkov?

Zdroj nasledujúcich videozáznamov je Nadácia Svet Grálu na Slovensku: