MOJŽIŠ

z knižnej rady "Z doznelých tisícročí"

ukážka z knihy:

Mojžiš šiel medzi ľud a pripravoval ho na nadchádzajúce dianie. A Izraeliti poprvý raz pochopili, že k nim pristupuje s láskou. S detskou dôverou stáli v širokom kruhu okolo neho a načúvali jeho slovám. Nechajte na seba pôsobiť naplnenie zbožnou úctou a vierou. Mojžiš to pozoroval s radosťou, jeho vnútro zaplavila vďačnosť a odstránila poslednú prekážku, ktorá ešte bola medzi ním a ľudom.

Tri dni vykonával Mojžiš súd nad ľuďmi, ktorí k nemu prichádzali, aby sa očistili. On, ktorý predtým nikdy nemohol pochopiť činy izraelského ľudu, teraz súdil s vnútorným presvedčením a spoľahlivým citom. Dobrotivo ako otec neúnavne načúval mnohým žalobám i seba obviňovaniam. Keď sa potom po jeho dohovore tváre stiesnených ľudí zjasnili, bola i jeho duša svetlejšia a žiarivejšia. Už v nich nebolo nič, čo by pôsobilo ako prekážka, zachvievali sa čistejšie. Obšťastňovalo to všetkých, ktorí po tom predtým nevedome túžili.

Tretieho dňa Mojžiš vystúpil na horu Sinaj. Príroda sa chvela pod silou Svetla vznášajúceho sa nad zemou. Hora vypadala, ako by stála v plameňoch. Nevideli to všetci, len vyvolení. Boli obdarení milosťou, aby celý jav videli a oznámili ľudu. Keď Mojžiš vystúpil na vrchol, pripadalo mu, akoby navždy unikol z dosahu zeme. Naplnila ho neopísateľná blaženosť a bolo mu tak ľahko, že zabudol na pozemskú tiaž. A Pán prostredníctvom svojich služobníkov hovoril s Mojžišom a dal mu zákony, ktoré mali izraelský národ viesť až do dňa posledného súdu, aby na ňom Boh mohol vybudovať svoju tisícročnú ríšu.

Mojžiš vyryl Božie slová a prikázania do kamenných dosiek. Jeho ruku pritom viedlo Svetlo. Boh dal svojmu služobníkovi Mojžišovi desať prikázaní, v ktorých spočívala spása sveta a ktorá svojou dokonalosťou mohla ľudstvu uľahčiť pozemský život. A nad to mu dal silu odvodiť z nich všetko, čomu by ľudia ešte nerozumeli. Vysvetlenie ku každému slovu, v láske a starostlivosti o človeka, ktorý nebol schopný pochopiť jednoduchú veľkosť tak, ako mu bola daná …