Ríša Inkov

Inkovia, nazývaní aj „Synovia slnka“, boli pred 475 rokmi dobromyseľným národom a vo svojej detskosti, čistote a bezelstnosti šťastní. Nadišiel však deň, keď španielsky dobyvateľ Pizarro, túžiaci po moci a bohatstve, zničil so svojimi druhmi ríšu Inkov a priviedol im veľké utrpenie. Vyvstávajú otázky, prečo musel šťastný národ, ktorý sa nikdy neprevinil voči žiadnym tvorom prežiť tak ťažký osud. .

Odpoveď Abd-ru-shina z knihy „Odpovede na otázky“:

S neškodnosťou, v ktorej Inkovia žili, by boli dospeli až ku stavu pokoja! Cítili sa pritom dobre a neusilovali po ďalšom vývoji zo slobodnej vôle.

Žili ako neškodné ovečky. Na zemi však boli ešte aj iní ľudia, ktorí sa už poddali neblahému vplyvu nadvlády rozumu a tým sa podobali vlkom. Ako je známe, nemôže ovce žiť s vlkmi spoločne.

Zlovoľní ľudia, ktorí prepadli Inkov, naviazali novú karmu, zatiaľ čo Inkom vzišiel pritom napriek pozemskému utrpeniu úžitok, leba sa stali bdelými, aby sa duchovne a tiež pozemsky ďalej vyvíjali!

Z tohoto deja sa môže ľudstvo poučiť, že je povinnosťou ľudí, aby boli stále bdelými! Duchovne i pozemsky. Pozemský človek môže stáť duchovne sebevyššie a žiť sebelepšie vo Svetle, ak nie je ale súčasne i pozemsky bdelý, ak zabúda na svoje pozemské okolie, v ktorom má predsa žiť ako pozemský človek, a ak na to nechce dbať, ale žiť tu na zemi iba pre ducha, potom musí utrpieť a utrpí škodu, lebo tým poskytuje zlovoľným blížnym voľnú cestu. Dovoľuje tak voľný vzrast slabosti svojich spolublížnych a ich chyby a dáva im dokonca ešte príležitosť, aby sa v nich vybúrili. To je nesprávne!

Bdelosť je najlepšou obranou a najostrejším bojom!

Úryvok z knihy:

K Hualkarovi, „Veľkému“ kráľovi Inkov pristúpil svetlý posol a zvestoval mu:

„Prichádzam k tebe na príkaz Najvyššieho, aby som ti povedal, že musíš naučiť svoj ľud brániť sa …“

Trikrát desať liet uplynulo, ako cudzinci prepadli krajinu. Hualkar zostarol a jeho hlava obelela; jeho život už nepoznal radosť, len povinnosť.
V jeden krásny letný večer sedel osamote na skale, ako to často robieval, a hľadel dole na sídlisko, kde vládol radostný duch. Mládenci sa už dávno poženili. Vzali si dievčence z iných miest. Družne rástol jeden príbytok vedľa druhého, medzi stromami pôvabne presvital stan dievčat. Pri mori sa hrala rozjasnená mládež. Už žili len nemnohí z tých, ktorí vo svojich dušiach nosili hrôzy onej noci.Všetko sa zdalo šťastným a radostným ako kedysi.

A predsa sa toho dosť zmenilo. Veľký čoskoro spoznal, že ľudu prospieva, keď si vyberá ženy z cudzích miest. tento zvyk tu bol už dlho na Hualkarov príkaz.

A ešte niečo iné sa stalo zvykom: keď teraz požehnával Inka zväzok vernosti, podával mužovi vyblýskanú, ostrú zbraň,aby mohol chrániť svojich najbližších. A pri prijímaní jagavého meča musel tento muž prísahou sľúbiť, že vytiahne zbraň len v nutnej obrane:

„Počuj ma, Najvyšší, na svojom večnom tróne.
Čistým sťa oceľ je mi srdce i ruka.
Sväté sú mi všetky tvory,
nechcem nikdy z rozmaru prelievať ich krv.

Ak však vkročí nepriateľ na našu zem,
chrániť budem ženu pred hroziacim nebezpečenstvom,
Najvyšší, daj potom zbrani ostrie,
silu mojej ruke a nepriateľovi smrť.“

Titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk