Knižná rada "Zaviate doby sa prebúdzajú"

V Abd-ru-shinovom okolí sa za jeho aktívneho života zdržiavali ľudia, ktorí boli omilostení prijímať udalostí dávnych, zaviatych dôb na Zemi. Tieto diania boli spísané do životopisov a vydané v samostaných knihách. Nájdete v nich množstvo životopisov od egyptských faraónov, cez ríšu Inkov, Atlatlanídu, Tróju ako aj životopisy Krišnu, kniežaťa Abd-ru-shina, Mojžiša, Jána Krstiteľa, Márie Magdalény, Márie matky Ježišovej, Syna Božieho Ježiša a tiež dianie zo života Apoštolov.

Obsah kníh „Zaviate doby sa prebúdzajú“ je duchovne prijatý. Žiadne dianie vo stvorení sa totiž nestráca, ale zostáva nezmazateľne zachované. Takto opísané udalosti sa môžu odlišovať od historických i vedeckých dokumentov, pretože tieto boli zostavené viacmenej len z dochovaných dobových záznamov, bez duchovnej súvislosti s celkovým dianím vo svete a vo vesmíre.

Zväzok 1 obsahuje:

zaviate1
 • Krišnovo pozemské pôsobenie v jeho svetovom historickom význame  >>> úryvok z knihy
 • Nahome – život a pôsobenie výnimočnej osobnosti po boku Abd-ru-shina a vzor ženstva na Zemi
 • Kassandra – výňatky zo života mimoriadnej osobnosti, jej márne varovania pred pádom Tróje a koniec jej pozemského života  >>> Pád Tróje
 • Mária z Magdaly, jej hľadanie pravej lásky, poznanie Božieho Syna a zavŕšenie jej života
 •  

Zväzok 2 obsahuje:

zaviate2
 • Atlantída – život a príčiny pádu toľkokrát popieranej spoločnosti  >>> úryvok z knihy
 • Inkovia a ich veľká ríša v Strednej a Južnej Amerike na vrchole ľudského bytia   >>> úryvok z knihy
 • Abd-ru-shin – život a pôsobenie za jeho prvého príchodu na Zemi a jeho život v ríši Is-Ra
 • Kassandra – opäť zo života ústrednej osobnosti Tróje a jej neúnavná láska k pomoci ľuďom
 • Ján Krstiteľ– hlas volajúci na púšti a urovnávateľ cesty Prichádzajúcemu
 • Ježiš z Nazareta – čin lásky Stvoriteľa , v krásnej reči knihy čitateľ spoluprežíva mladosť Božieho Syna a Jeho poznanie „Ja som to“

Zväzok 3 obsahuje:

zaviate3
 • dve veľké epochy ľudských dejín v boji za poznanie a pravdu v Egypte predhistorickej doby a do naplnenia zo Svetla skrze Božieho Syna Ježiša
 • dôsledky pádu archanjela Lucifera pre ľudstvo, ktoré sa ním nechalo zviesť  >>> úryvok z knihy
 • život kniežacieho syna s menom Nemaré, usilujúceho o Svetlo a Pravdu, z ktorého sa neskôr stal faraón aby viedol ľud k pravému poznaniu Boha
 • výstavba El-Amarny osvieteným faraónom Amenophisom a jeho dcéry Nefretiti a zničenie jeho i jeho diela samozvaným faraónom Tut-ench-Amonom
 • nezmáme zo života Božieho Syna Ježiša, ktorý poznáva svoju úlohu a poslanie
 • život a pôsobenie apoštolov Syna Božieho