BUDDHA

budha

V knihe je pozoruhodným spôsobom ukázaná príprava a vedenie povolanej osobnosti, ktorá mala pomôcť svojmu národu k vzostupu. Buddhovi bolo darované v duchovných obrazoch veľké vedenie o Pánovi všetkých svetov, o neviditeľnom večnom Bohu, ktorý stojí nad všetkými bohmi. Duchovný rozmach sa odrazil v celom živote národa a ovplyvnil i doterajší vzťah k indickej žene. Kto v sebe prežije tento snáď najkrajší úsek dejín Indie, uvedomí si nesmiernych veľkých pomocí, ktoré sú ľudstvu stále znovu poskytované nevýslovnou láskou a spravodlivosťou Božou.


Myšlienky z knihy:

– Zaháľka podporuje utrpenie. Vzniká zo žiadostivosti po radovánkach a rozkoši, zo sebelásky a pohodlnosti. Utrpenie je teda následkom žiadostivosti. Ak umŕtvime v sebe žiadostivosť, premôžeme tiež utrpenie. Zmizne v činnom živote a pohybe

– Ak je niektorý kmeň ešte tak málo vyvinutý ako naši Drávidovia (domorodci), nachádza len bytosti, ktoré sú v jeho tesnej blízkosti, v samotnej prírode, a týchto potom vzýva ako bohov

– Dokiaľ ľud vzýva modly, ktoré si sám vytvoril, dovtedy bude vysielať do svojho okolia zlé myšlienky

-Duša si vytvára svoje okolie podľa svojho vlastného stavu. Čistá duša by v špine bývať nemohla

-Kto je vnútorne spojený s tvormi Večného, ten stojí správnym spôsobom v kruhu všetkého bytia. Vždy bude môcť plne zastávať svoje miesto, pretože rozumie svojmu okoliu, miluje ho a stará sa oň

-Siddhárdta, muž čistého chcenia, pevného srdca a vysokého poznania, dbaj, aby si Večnému slúžil viac než svojmu ľudu!

-Večný nežiada viac, než aby každý (slúžiaci) zo seba vydal to najlepšie. Čo by potom ešte chýbalo, on už pridá sám.

-Domnievali sa, že Pánovi svetov slúžia len nedokonale, pokiaľ mu neprinášajú žiadne obete.

„Nadarmo sa im Siddhardtha snažil vysvetliť, že zrieknuť sa vlastného ja je najväčšou a tiež tou jedinou obeťou, ktorú človek môže priniesť Večnému.“

-Pán svetov nestvoril tvory preto aby trpeli. Je to následok nášho zlého konania, sami sme si ho zavinili! Pri všetkom, čo robíš, uč sa pýtať na vôľu Božiu a tiež ju plň!

– Vy i ja máme presviedčať svojim životom viery a radostným činom Kto nepresviedča sám sebou, svojou bytosťou, ten nech radšej mlčí!


Zlaté nitky

… Vzduchom sa tíško znášali zlaté vlákienka, jemné svetlé nitky aké Gautama ešte nikdy nevidel. Nevedel tiež odkiaľ prichádzajú, pozoroval však, že sa spúšťajú k nemu.

Vtom začul tiché hlásky šepkať:

„Gautama, počúvaj! Nitky ťa našli! Hľadali ťa sedem rokov! Sedem plných rokov! Nachádzali ťa a predsa s tebou nemohli dosiahnuť spojenia, lebo si ich vždy znova nevedomky odpudzoval. Dnes si sa konečne otvoril Svetlu natoľko, že sa mohli zniesť až k tebe.“

„Odkiaľ prichádzajú?“

„Vychádzali zo zbožných myšlienok a modlitieb človeka, ktorý prosil za tvoje blaho. Vieš, kto ťa mal tak rád, že sedem dlhých rokov deň čo deň spomínal a modlil sa za teba u Brahmy?“

„Mája, moja žena!“ zvolal Gautama s presvedčením. „Ona bola zbožná, dobrá a opravdu ma milovala.“

„Áno, Gautama, tvoja žena za teba prosila. Jej stálym prosbám ďakuješ za to, že sa k tebe mohli priblížiť sily, ktoré si ty sám priťahoval sprvu len málo.“

___________________________________________________________
Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk