BUDDHA

budha

V knihe je pozoruhodným spôsobom ukázaná príprava a vedenie povolanej osobnosti, ktorá mala pomôcť svojmu národu k vzostupu. Buddhovi bolo darované v duchovných obrazoch veľké vedenie o Pánovi všetkých svetov, o neviditeľnom večnom Bohu, ktorý stojí nad všetkými bohmi. Duchovný rozmach sa odrazil v celom živote národa a ovplyvnil i doterajší vzťah k indickej žene. Kto v sebe prežije tento snáď najkrajší úsek dejín Indie, uvedomí si nesmiernych veľkých pomocí, ktoré sú ľudstvu stále znovu poskytované nevýslovnou láskou a spravodlivosťou Božou.


Myšlienky z knihy:

– Zaháľka podporuje utrpenie. Vzniká zo žiadostivosti po radovánkach a rozkoši, zo sebelásky a pohodlnosti. Utrpenie je teda následkom žiadostivosti. Ak umŕtvime v sebe žiadostivosť, premôžeme tiež utrpenie. Zmizne v činnom živote a pohybe

– Ak je niektorý kmeň ešte tak málo vyvinutý ako naši Drávidovia (domorodci), nachádza len bytosti, ktoré sú v jeho tesnej blízkosti, v samotnej prírode, a týchto potom vzýva ako bohov

– Dokiaľ ľud vzýva modly, ktoré si sám vytvoril, dovtedy bude vysielať do svojho okolia zlé myšlienky

-Duša si vytvára svoje okolie podľa svojho vlastného stavu. Čistá duša by v špine bývať nemohla

-Kto je vnútorne spojený s tvormi Večného, ten stojí správnym spôsobom v kruhu všetkého bytia. Vždy bude môcť plne zastávať svoje miesto, pretože rozumie svojmu okoliu, miluje ho a stará sa oň

-Siddhárdta, muž čistého chcenia, pevného srdca a vysokého poznania, dbaj, aby si Večnému slúžil viac než svojmu ľudu!

-Večný nežiada viac, než aby každý (slúžiaci) zo seba vydal to najlepšie. Čo by potom ešte chýbalo, on už pridá sám.

-Domnievali sa, že Pánovi svetov slúžia len nedokonale, pokiaľ mu neprinášajú žiadne obete.

„Nadarmo sa im Siddhardtha snažil vysvetliť, že zrieknuť sa vlastného ja je najväčšou a tiež tou jedinou obeťou, ktorú človek môže priniesť Večnému.“

-Pán svetov nestvoril tvory preto aby trpeli. Je to následok nášho zlého konania, sami sme si ho zavinili! Pri všetkom, čo robíš, uč sa pýtať na vôľu Božiu a tiež ju plň!

– Vy i ja máme presviedčať svojim životom viery a radostným činom Kto nepresviedča sám sebou, svojou bytosťou, ten nech radšej mlčí!


Zlaté nitky

… Vzduchom sa tíško znášali zlaté vlákienka, jemné svetlé nitky aké Gautama ešte nikdy nevidel. Nevedel tiež odkiaľ prichádzajú, pozoroval však, že sa spúšťajú k nemu.

Vtom začul tiché hlásky šepkať:

„Gautama, počúvaj! Nitky ťa našli! Hľadali ťa sedem rokov! Sedem plných rokov! Nachádzali ťa a predsa s tebou nemohli dosiahnuť spojenia, lebo si ich vždy znova nevedomky odpudzoval. Dnes si sa konečne otvoril Svetlu natoľko, že sa mohli zniesť až k tebe.“

„Odkiaľ prichádzajú?“

„Vychádzali zo zbožných myšlienok a modlitieb človeka, ktorý prosil za tvoje blaho. Vieš, kto ťa mal tak rád, že sedem dlhých rokov deň čo deň spomínal a modlil sa za teba u Brahmy?“

„Mája, moja žena!“ zvolal Gautama s presvedčením. „Ona bola zbožná, dobrá a opravdu ma milovala.“

„Áno, Gautama, tvoja žena za teba prosila. Jej stálym prosbám ďakuješ za to, že sa k tebe mohli priblížiť sily, ktoré si ty sám priťahoval sprvu len málo.“

___________________________________________________________
Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk

8 dielna cesta podľa Siddhártha

1. Pravá viera   

Obe slová musíte zdôrazniť rovnako, pretože záleží nielen na viere, ale tiež na jej pravosti.  Bez viery ste bezmocní.  Ale vaša viera musí byť pravá, musíte byť skalopevne presvedčení, že Večný je Pánom všetkých svetov.  Ostatní, ako Šakra, Višnu, Šiva a Lókapála sú jeho služobníci, ktorí vám môžu pomáhať, ak s nimi slúžite Večnému.  Maro je zlý, od toho sa odvráťte!  Ak tomu správnym spôsobom z celej duše veríte, potom sa vám podarí vystúpiť na druhý stupeň, na ktorého bráne je vytesané slovo:

2.  Odhodlanie 

Viera v Pána svetov musí byť taká silná, že sa rozhodnete slúžiť len jemu, že zabudnete sami na seba a oprostíte sa od všetkého doterajšieho.  Musíte začať žiť novým spôsobom, ako to väčšina z vás už učinila.  Preč so všetkým starým!  Všetko, čo vás púta k minulosti, musí zmiznúť!
Takmer nepozorovateľne potom vystúpite na nový stupeň, ktorý sa volá:

  1. Slovo

Večný nepotrebuje mnohovravných služobníkov!  Máte byť skúpi na slovo a o každom slove, ktoré prehovoríte, máte uvažovať, či je plnohodnotné. Sem patrí tiež príkaz: Neklamte!
Buďte toho pamätliví! Slovami sa ľahko hreší, ale náprava je ťažká.  Zo slov však povstáva:

 

4. Čin

To je ďalší stupeň.  Ak vaše slová prinútia k činu vás alebo iných, výsledok je stále ten istý.  Ak boli vaše slová dobré, podá o nich svedectvo dobrý skutok.  Ak však nedbáte svojich slov, vzniknú z nich zlé činy, ktoré vám i ostatným spôsobia škodu.  Chráňte sa toho!  Snažte sa naopak zo všetkých síl, aby neminul deň, v ktorom by ste nevykonali aspoň jeden dobrý skutok.  Premáhajte sami seba.  Donúťte sa vykonávať veci, ktoré sa vám zdajú byť ťažké.  Tým ľahšie zdoláte potom tento stupeň.
A ak vám poviem o ďalšom stupni, mnohí z vás sa budú usmievať.  Volá sa:

5. Život

Áno, pomyslíte si, že predsa žijeme všetci!  Ak sa musí vôbec o tomto stupni zvlášť hovoriť, potom by mal stáť na prvom mieste.  Ale nie je to tak,  priatelia, vy ešte nežijete!  Žiť neznamená hovieť prirodzeným potrebám, ako je to u zvierat alebo u rastlín.  Žiť znamená hýbať sa a byť činný,  dokazovať skutkom, že sme naozaj živí.  Je to úplné využitie každého okamihu, či už prácou alebo myslením.  Potom, až nadíde čas, dovedie nás taký život z pozemského bytia do pravého života na onom svete. Preto sa nasledujúci stupeň nazýva:

6. Snaha

Máte sa snažiť žiť tak, aby ste opäť našli svoje východisko.  Z onoho sveta sme prišli a onen svet musíme hľadať.  Vy viete, že to nemôžeme dosiahnuť jediným životom a že sa preto musíme narodiť na tento svet viackrát.
Ale hovorím vám, že sa na svet vraciame opäť ako ľudia, nie ako zvieratá alebo rastliny, lebo tie sú iného druhu ako my!  Človek, zviera a rastlina sa nikdy nemieša!  Brahmani učia, že hnevlivý človek sa stane tigrom, bojazlivec myšou.  Pýtam sa vás: čo by tým získal?  Bol by to pre neho pokrok?  Nie!              
Vraciame sa späť na túto krajinu, ale ako ľudia.  A tak dlho sa budeme vracať, kým nedosiahneme svoje východisko.  Docielime to len tým, že sa v každom živote prepracujeme o kúsok vyššie, a tomu sa hovorí pravá       snaha.  Ak sme však dosiahli to, že celý náš život je pravým usilovaním, stáva sa z neho:

7. Vďaka            

tomu, kto nám ho dal.  Naše vnútro má byť naplnené vďakou, vďakou, ktorá nás oblažuje a obšťastňuje.  Ten, kto ďakuje, nemá čas na náreky.  Kto ďakuje správnym spôsobom, premieňa vďaku v čin!  Bude pomáhať iným tak, ako bolo pomáhané jemu. 
Posledný stupeň prijme len tých, ktorí verne prešli všetkými ostatnými a všetky prežili.  Volá sa:       

8. Pohrúženie sa do seba

Až dôjdete k tomuto bodu, bude vám daná schopnosť počúvať sami v sebe.  Potom sa vám zjavia veľké veci.  Nie, čo vy si myslíte, ale to, čo vám zjavuje Večný!  Jeho služobníci sa k nám prihovárajú v tichu.  Kto sa dokáže ponoriť v seba samého, či v myšlienkach alebo v modlitbe, ten bude počuť hlasy a spozná, že už tu na zemi je spojený s oným svetom.          

Tým sa ale stane novým človekom, ktorý prekonal všetky žiadosti a všetky utrpenia! 

Ešte niečo by som vám mal povedať.  Upozorňujem vás na to hneď na začiatku.  Musíte prechádzať stupeň za stupňom.  Ani na jeden nesmiete vstúpiť skôr, kým ste skutočne nenaplnili predchádzajúce.  Tým však nemyslím že by bol ten starý raz a navždy vybavený.  To nesmiete z mojich slov vyvodzovať.  Naopak to, čo získate na jednom stupni, musíte si tak osvojiť, aby vás to na tie budúce sprevádzalo ako vaše neodcudziteľné vlastníctvo!