Životopisy veľkých duchovných osobností národov

Za aktívneho života Abd-ru-shina, autora knihy Posolstvo Grálu „Vo svetle Pravdy“ boli v jeho okolí ľudia, omilostení prijímať udalosti z dávnych dôb na Zemi. Tieto diania boli spísané do životopisov a vydané ako samostatné životopisy jednotlivých veľkých osobností dejín veľkých národov. Osobnosti ako Budha v Indii, Lao-c´ v Číne, Mohamed v Arábii, Zoroaster v Perzii či Hjalfdar v predhistorickej dobe priniesli svojim národom poznanie o jedinom Bohu.

Obsah kníh „Zaviate doby sa prebúdzajú“ je duchovne prijatý. Žiadne dianie vo stvorení sa nestráca, ale zostáva nezmazateľne zachované. Takto opísané udalosti sa môžu odlišovať od historických i vedeckých dokumentov keďže boli zostavené len z dochovaných dobových záznamov, bez poznania duchovných súvislostí s celkovým dianím vo svete a vo vesmíre.

BUDHA

Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Indii

LAO-C‘

Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Číne

ZOROASTER

Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Iráne

EFEZUS

Život a pôsobenie pripravovateľa cesty Hjalfdara v predhistorickej dobe