EFEZUS

efezus

Človek od prvého príchodu na Zem nebol ponechaný sám na seba, ale bol duchovne vedený. Podporovaný vyvíjať sa vo svete ako ľudský duch, majúci dospieť k vedomiu seba samého, aby sa smel raz vrátiť do svojho pravého domova – duchovného raja, z ktorého ako nevedomý duchovný zárodok vyšiel.

V knihe sú opisované udalosti, siahajúce najďalej do dejín ľudského vývoja na planéte Zem v kozmickej svetovej časti „Efezus“. Opisuje epochu, ktorá zostala neurčito zachovaná vo vedomí ľudstva ako „zlatý vek“, dávno pred premenami doby ľadovej. Ukazuje na pôsobenie Hjalfdara ako pripravovateľa cesty k Pravde i so svojou spoločníčkou Holdou, ktorá bola vzorom pre ženy. Pod jeho vedením v súzvuku s prírodou prekonávali ľudia nebezpečenstvá tejto epochy a trpezlivo boli privádzaní na ceste duchovného vývoja, aby poznali, že nad všetkým stojí Božstvo ako pôvod všetkého bytia. Tak postavili prvý Boží chrám na Zemi.

Myšlienky z knihy:

„Nesmieš ublížiť žiadnemu tvorovi Všemohúceho kvôli vlastnému prospechu! Máš sa živiť zvieratami lesa, vody a pastvín, lebo sú to zvieratá čisté. Máš svoje telo živiť dobre, ale nie nadbytočne. Môžeš poraziť slabšieho, ale nesmieš ho trápiť. Nech je čisté tvoje myslenie, potom zostaneš čistý aj v konaní!“

„Nevysielaj do sveta žiadny strach, potom ťa nemôže žiadny strach zastihnúť!“

„S vodou prúdi do vás hojnosť sily, ktorú vám poskytuje Svetlý Otec z prazdroja. Keď ju budete piť v jeho mene s celou silou vašej túžby, tak vám bude jediná kvapka osviežením a potravou.“

Holde: „Buď strážkyňou posvätného plameňa, ktorý nech vám je symbolom čistoty, vôle a lásky! Ako blčiac svieti a pohlcuje všetky nečistoty, také nech je aj vaše putovanie!“

„Nie je nič čoho by sa mal čistý duch obávať. Nebezpečenstvo a strach, rany a bolesti sú učinkami zakalenia, ktoré vzniká z vášho vlastného myslenia, chcenia a konania. Nerobte preto chyby, potom sa nemusíte ani báť. Keď však od strachu žobrete, potom zakaľujete svetlé vlákna, ktoré vám prinášajú silu, a vytvárate útvary strachu“

„Čím viac sa budete vyvíjať už v hmote, tým ľahšie nájdete cestu k dokonalosti.
Táto zem sa má stať v hmote blaženým ostrovom ako modrý ostrov vo svetlých výšinách, na ktorý sa môžete vrátiť.“

„Zachovajte si silu čistú! Aká čistá stále prúdi do vás, taká musí prúdiť aj z vás“. 

Hjalfdar: „Vašou úlohou je všetko udržať v neustálom zachvievaní sa nezmeniteľnej spravodlivosti! To nie je také jednoduché, lebo hutnosť má ťažobu, ktorá musí byť neustále prekonávaná v boji o vzostup.  Keď v tom budete vlažní, nastúpi hutnosť, ktorá priťahuje slabosť a chorobu.“


Slová Božskej vôle, prehovorené v prvom chráme na zemi, služobníkovi, Hjafdarovi:

„Pozri, dávam ti základné zákony môjho stvorenia, Hjalfdar, aby ľudský duch z môjho Slova vedel, ako má putovať týmto stvorením, aby vlákna osudu nezahatali jeho cestu. 
Píš:

1.
Ja som Pán, tvoj Boh! Nepozdvihuj žiadne iné hnutie svojho citu na výšku svojej lásky ku mne! V tom spočíva pre teba pevné zakotvenie, ktoré ťa neomylne dovedie ku svetlým výšinám tvojho pôvodu.
2.
Udržiavaj v sebe lásku ku všetkému stvorenému! Uctievaj ho ako moje vlastníctvo, v prijímaní ako i v dávaní.
3.
Zachovaj si jednoduchosť v myslení, v reči a v konaní, aby si neupadol do zmätenosti a povrchnosti! Tým zachováš zákon pohybu, krásy a harmónie.
4.
Nespôsob žiadnemu môjmu tvorovi bolesť pre uspokojenie žiadostivosti akéhokoľvek druhu, lebo len láska vám môže pomôcť nahor!
5.
Prijímaj pomoc bytostných(*) vo vďačnom spoznávaní mojej lásky, potom vás bude stále navzájom spájať harmónia a budete pánmi v mojom stvorení!

Ak budete dodržiavať základné zákony mojej lásky, potom vás bude večne posilňovať spravodlivosť, láska a čistota na večnosť!“

 (*) Legenda: 
bytostné – prírodné bytosti

 

 Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk