EFEZUS

efezus

Človek od prvého príchodu na Zem nebol ponechaný sám na seba, ale bol duchovne vedený. Podporovaný vyvíjať sa vo svete ako ľudský duch, majúci dospieť k vedomiu seba samého, aby sa smel raz vrátiť do svojho pravého domova – duchovného raja, z ktorého ako nevedomý duchovný zárodok vyšiel.

V knihe sú opisované udalosti, siahajúce najďalej do dejín ľudského vývoja na planéte Zem v kozmickej svetovej časti „Efezus“. Opisuje epochu, ktorá zostala neurčito zachovaná vo vedomí ľudstva ako „zlatý vek“, dávno pred premenami doby ľadovej. Ukazuje na pôsobenie Hjalfdara ako pripravovateľa cesty k Pravde i so svojou spoločníčkou Holdou, ktorá bola vzorom pre ženy. Pod jeho vedením v súzvuku s prírodou prekonávali ľudia nebezpečenstvá tejto epochy a trpezlivo boli privádzaní na ceste duchovného vývoja, aby poznali, že nad všetkým stojí Božstvo ako pôvod všetkého bytia. Tak postavili prvý Boží chrám na Zemi.

Myšlienky z knihy:

„Nesmieš ublížiť žiadnemu tvorovi Všemohúceho kvôli vlastnému prospechu! Máš sa živiť zvieratami lesa, vody a pastvín, lebo sú to zvieratá čisté. Máš svoje telo živiť dobre, ale nie nadbytočne. Môžeš poraziť slabšieho, ale nesmieš ho trápiť. Nech je čisté tvoje myslenie, potom zostaneš čistý aj v konaní!“

„Nevysielaj do sveta žiadny strach, potom ťa nemôže žiadny strach zastihnúť!“

„S vodou prúdi do vás hojnosť sily, ktorú vám poskytuje Svetlý Otec z prazdroja. Keď ju budete piť v jeho mene s celou silou vašej túžby, tak vám bude jediná kvapka osviežením a potravou.“

Holde: „Buď strážkyňou posvätného plameňa, ktorý nech vám je symbolom čistoty, vôle a lásky! Ako blčiac svieti a pohlcuje všetky nečistoty, také nech je aj vaše putovanie!“

„Nie je nič čoho by sa mal čistý duch obávať. Nebezpečenstvo a strach, rany a bolesti sú učinkami zakalenia, ktoré vzniká z vášho vlastného myslenia, chcenia a konania. Nerobte preto chyby, potom sa nemusíte ani báť. Keď však od strachu žobrete, potom zakaľujete svetlé vlákna, ktoré vám prinášajú silu, a vytvárate útvary strachu“

Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk