LAO-C'

Kniha predstavuje Lao-c‘ eho ako duchovného vodcu čínskeho národa. Zoznamuje s dôležitými okamžikami mudrcovho života, s jeho učením o Bohu, „Vznešenom“, a zákonoch pôsobiacich vo stvorení. Lao-C‘ bol pre svoju úlohu pripravovaný už od narodenia. Jeho vedenie sa ešte viac prehlbovalo a upevňovalo v tibetskom kláštore, kde nakoniec dosiahol hodnosti lámu. Neskôr sa stal osobným priateľom, duchovným učiteľom a radcom cisára Chou Čoua. Svojim učením o „Vznešenom“ a radami pri správe ríše prispel k duchovnej i mravnej obrode ľudu Ríše stredu.

Rozkvet a úspech čínskeho národa za doby vedenia Lao-C‘ je svedectvom úcty a lásky k Bohu, ktorého múdrosť zákonov prijali vodcovia krajiny ako základ pre výstavbu.
Nápis na krypte cisára Chou Čoua: „Pán ľudu, ale sluha Boží“


Myšlienky z knihy:

„… dávaj zo sily, ktorú ti Vznešený prepožičal, koľko jej môžeš rozdať, a ona tým viac bude do teba prúdiť!“

„Slová, ktoré hovoríme, musíme v sebe prežívať, inak sú bezcenné a bolo by lepšie, keby sme ich vôbec nevyslovili“

„Kto sa snaží, aby všetko, čo robí, robil, ako najlepšie dokáže, potom zvládne i také veci, ktoré sú inak na míle vzdialené jeho obvyklej činnosti“

„Naše vnútro musí ovplyvňovať vonkajšiu stránku života, nie naopak“

„Lao-C‘ ovi bolo jasné, že krásne umenie tryská z duší naplnených mierom. Len tam, kde vládne harmónia, môžu vznikať krásne diela“
                                                                               [■]

Odkazy a duchovné pomoci pre cisára Chana, nástupcu  otca Chou-Čoua:

Nikdy si neďakoval Bohu za to, čo ti bolo dané. Spomenul si si na neho až vtedy, keď si potreboval jeho pomoc. Keby si bol denne vzdával vďaku za jeho nekonečnú dobrotu, bol by v tebe tento cit vyrástol a posilnil tvoje chcenie a plameň tvojho ducha 

Ľudia znenazdania začali vyciťovať, že Boh nie je pojmom, ale silou, a okamžite pocítili účinky tejto sily v sebe. 

Každý z vás musí sám pre seba hľadať spojenie so Vznešeným. To mu prepožičia silu, ktorá jeho dušu nasýti a posilní, prežhaví a prečistí.

Môjmu synovi Chanovi povedz, že nikdy nie je neskoro k obratu. Je k tomu však treba vynaložiť všetky sily a schopnosti. Ak len jedinou myšlienkou zostaneme stáť na ceste, potom sme pripútaní k minulosti.
(… odkaz otca synovi prostredníctvom hlavného lámu Čchuang-c‘)