ZOROASTER

zoroaster

Keď sa Zoroaster narodil, bola viera v Boha Iráne síce ešte živá, ale hrozil jej rozklad. Rozmohlo sa bludárstvo. Zoroastrovým poslaním bolo, aby pred ním varoval, ba čo viac, aby ako pripravovateľ cesty pre Svetlo Pravdy, spolu s týmto národom viedol ľudstvo ďalej k viere v Boha (Ahuramazdu) a pripravil ho na čas posledného súdu, na príchod svetového sudcu.

Bez toho, aby spočiatku o svojej úlohe vedel, ju Zoroaster spoznáva až v samote sveta hôr a nachádza cestu k jej splneniu. Vnímavý čitateľ s napätím sleduje , ako sa Zoroastrovi postaví zočí-voči falošný pripravovateľ cesty. V spojení s nitkami stvorenia nachádza Zoroaster zjavenie Pravdy.

Myšlienky z knihy:

„Nezabudnite, že ten malý viditeľný svet, ktorý vám bol daný, je len nekonečne malou časťou neviditeľného sveta, ktorý môžete len vytušiť. Pamätajte na to, že každý z vašich krokov vedie aj svetom neviditeľným a kráčajte tak, aby ste obstáli.“

„Udržujte neskalené spojenie so služobníkmi Najvyššieho! Oni prinesú vaše prosby ku nemu, ak prosíte správne. Ale zo všetkého najdôležitejšia je vďaka a táto vďaka nech sa premení v radostný čin.“

„Keď patríme Ahuramazdovi (Bohu), neodvažuje sa pokušenie z temnôt na nás! V tom je veľmi veľa útechy“.

„Vzchopte sa, vy zúfajúci! Tešte sa, vy malomyseľní! Nahlas hovorená pravda je ten blýskavý kov meča, ktorým bude hadovi odťatá hlava!“

„Milí priatelia“, zvolal Zoroaster potešene,“ nemusíte mať pred temnotou žiaden strach. Ak je vládca svetla skutočne vašim pánom, potom stojíte v Božej ochrane a môžete sa zlému vysmiať“.

„Saadi počúvaj! Existuje jeden veľký zákon, ktorý prechádza celým stvorením. Kto neseje, nemá ani žať. To znamená: Kto chce niečo mať, má sa o to aj usilovať.
Usilovať ale neznamená v bláznivosti sa naháňať a všetkými prostriedkami chcieť prinútiť splnenie priania. Kedy bude prianie splnené po ukončení žatvy, to závisí od vôle Ahuramazdovej (*Božej)“.
Keď človek svoje urobil, má čakať. Len v presne stanovenej hodine smie prijať to, čo si pripravil To sa máš naučiť!“
 


Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk