ZOROASTER

zoroaster

Keď sa Zoroaster narodil, bola viera v Boha Iráne síce ešte živá, ale hrozil jej rozklad. Rozmohlo sa bludárstvo. Zoroastrovým poslaním bolo, aby pred ním varoval, ba čo viac, aby ako pripravovateľ cesty pre Svetlo Pravdy, spolu s týmto národom viedol ľudstvo ďalej k viere v Boha (Ahuramazdu) a pripravil ho na čas posledného súdu, na príchod svetového sudcu.

Bez toho, aby spočiatku o svojej úlohe vedel, ju Zoroaster spoznáva až v samote sveta hôr a nachádza cestu k jej splneniu. Vnímavý čitateľ s napätím sleduje , ako sa Zoroastrovi postaví zočí-voči falošný pripravovateľ cesty. V spojení s nitkami stvorenia nachádza Zoroaster zjavenie Pravdy.

Myšlienky z knihy:

„Nezabudnite, že ten malý viditeľný svet, ktorý vám bol daný, je len nekonečne malou časťou neviditeľného sveta, ktorý môžete len vytušiť. Pamätajte na to, že každý z vašich krokov vedie aj svetom neviditeľným a kráčajte tak, aby ste obstáli.“

„Udržujte neskalené spojenie so služobníkmi Najvyššieho! Oni prinesú vaše prosby ku nemu, ak prosíte správne. Ale zo všetkého najdôležitejšia je vďaka a táto vďaka nech sa premení v radostný čin.“

„Keď patríme Ahuramazdovi (Bohu), neodvažuje sa pokušenie z temnôt na nás! V tom je veľmi veľa útechy“.

 

Tento titul je možné objednať v online obchode www.svetgralu.sk