Boží ľudia

otazky

OTÁZKA:
V rôznych novších knihách sa poukazuje na to, že raz príde doba Božích ľudí, dokonalých a ušľachtilých. Je to doba tisícročnej ríše?

ODPOVEĎ:
Nepríde čas Božích ľudí, ale čas Božieho človeka! Tu opäť spočíva omyl v pokuse zovšeobecniť jedno doteraz neporozumené osobné zasľúbenie.

Nikdy nebudú jestvovať Boží ľudia okrem jedného, ktorý je vyslaný Bohom: Immanuel – Syn Človeka. Najdokonalejší ušľachtilí ľudia sa z povahy veci pri najvyššom zdokonalení môžu stať iba duchovnými ľuďmi, ale nikdy nie božskými.