Odpovede na otázky

Abd-Ru-Shin:

abdrushin
otazky

Autor odpovedá na otázky, ktoré mu kládli čitatelia jeho hlavného diela: Posolstvo Grálu „Vo Svetle Pravdy“.

Dostávam často úprimné ďakovné dopisy, ktoré vo mne vzbudzujú veľkú radosť. Avšak vážne hľadajúci, ktorý v prednáškach našiel, čo hľadal, môže za to ďakovať iba Bohu samému. I keď som mohol byť prostredníkom, napriek tomu dar nie je odo mňa. Nie som ničím bez Boha, a bez neho by som tiež nemohol nič dať.
Ako príklad chcel by som uviesť iba toto: Ak je niekomu doručený dar prostredníctvom služobníka, neďakuje zaň služobníkovi, ale darcovi samému. Nie je inak ani tu. Ak je mi dopriate čerpať z prameňov, ktoré sú iným neprístupné, mám sám predsa najväčší dôvod ďakovať tomu, kto mi to dopriava!

(Abd-Ru-Shin)

Obsah knihy pozostáva z 89 otázok a odpovedí. Okrem iného:

Zodpovednosť sudcov
Boží ľudia
Záhada z Konnersreuthu
– Zmeny pohlavia pri znovuvteľovaní
– Čo je energia? Čo je tiaž?
– Kristus a znovuvtelovanie
Syn Človeka
– Čo je Pravda?
– Trestá Boh?
– Milosť a spravodlivosť
– Osud Inkov
– Bádanie o rakovine