Zodpovednosť sudcov

otazky

OTÁZKA:
Je sudca duchovne zbavený zodpovednosti, ak v službe vyvinie mimoriadnu borlivosť zo ctižiadosti a to, čo sa všeobecne považuje za ľudskosť, odsunie nabok v presvedčení, že tým splnil svoju povinnosť?

ODPOVEĎ:
Takým by bolo lepšie, keby sa nikdy neboli narodili. Ochranná stena „služba a povinnosť“ bude pri pozemskom odlúčení strhnutá. Za všetky svoje rozhodnutia a jednania je čisto osobne zodpovedný, tak ako každý iný človek. Na tom nič nemení pozemsky nesprávne stavané presvedčenie. Tým môže klamať iba sám seba. Vždy záleží iba na tom, ako vykonáva svoj úrad. Základom toho musí byť preňho láska; pretože len v pravej láske spočíva spravodlivosť.